• ۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
  • اِجُّمعَة ١١ جمادي الاولي ١٤٤۰
  • Friday, January 18, 2019

معاون و مدیران کل امور استانها


   

آقای قائم موهبتی

معاون امور استانها

   

آقای رضا امینی 

مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اجرایی

   

آقای حسین جودکی

سرپرست دفتر برنامه ریزی

   

آقای علی فرج زاده ها

مدیر کل دفتر فنی و مهندسی

   

آقای علی اکبر ربیع زاده

مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی

   

آقای علی معیری

 مدیرکل دفتر راهبری سیستم ها و دبیر شورای فاوا

   

آقای دکتر احمد رضا خزاعی

مدیرکل اتباع

 

 

 

Page Generated in 0/5389 sec