• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

 

درمانگاه بیمارستان در مجاورت اورژانس واقع شده و از درمانگاه با يک رمپ به اورژانس و رادیولوژی در ارتباط است ، همچنین درب ورودی جداگانه دارد و بیماران می توانند مستقیما از بیرون وارد درمانگاه شوند . در کنار درب ورودی درمانگاه ، واحد پذیرش و مدارک پزشکی واقع شده است.

درمانگاه بیمارستان دکتر معیری شامل قسمتهای زیر می باشد :

کلینیک اولیه :

بیمارانی که بصورت تلفنی جهت ويزيت نوبت گرفته اند به این کلینیک مراجعه می کنند و توسط پزشک عمومی ، ويزيت می شوند و درصورت نیاز به ويزيت پزشک متخصص ، برگه ارجاع دریافت می کنند و پس از مراجعه مجدد به پذيرش ، برای پزشک متخصص نوبت می گیرند.

کلینیک پیگیری :

بیمارانی که قبلا برای ویزیت ، گچ گیری ، آتل گیری و جراحی مراجعه و هنگام ترخیص ، برگه وقت جهت ویزیت مجدد دریافت کرده اند جهت پیگیری درمان خود به اين کلینیک مراجعه می نمایند و توسط پزشک متخصصی که بار اول ، کار درمانی آنها را انجام داده است ویزیت می شوند .

کلینیک متخصصین داخلی ، عفونی ، ستون فقرات و جراح عمومی :

بیماران می توانند با گرفتن نوبت از واحد پذیرش ، توسط متخصصین مربوطه ویزیت شوند.

اتاق گچ : 

گچ گیری ، آتل گیری و باز نمودن گچ و آتل در این قسمت انجام می شود .

اتاق پانسمان :

پانسمان و تزریقات بیمارانی که دستور پزشک دارند در این قسمت انجام می شود .

 

 هیچگونه اعمال سرپائی در درمانگاه بیمارستان انجام نمی شود .

بخیه کردن ، خروج پین ، ختنه در اتاق عمل انجام می شود .