• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

 

 

                                     
          متخصص ارتوپدی           متخصص بیهوشی           متخصص طب فیزیکی و توانبخشی        
                                        
        متخصص ارتوپدی         متخصص بیهوشی         متخصص طب فیزیکی و توانبخشی         
                                     
        متخصص جراح مغز و اعصاب         متخصص جراح عمومی         متخصص داخلی        
                                     
        متخصص جراح مغز و اعصاب         متخصص جراح عمومی         متخصص داخلی        
                                     
        متخصص عفونی         متخصص قلب و عروق         پزشک عمومی         
                                     
        متخصص عفونی         متخصص قلب و عروق         پزشک عمومی        
                                     
          متخصص رادیولوژی          متخصص پاتولوژی          متخصص داروسازی         
                                     
        متخصص رادیولوژی         متخصص پاتولوژی         متخصص داروسازی