• ۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر
  • اِلأَربِعا ١٥ محرم ١٤٤۰
  • Wednesday, September 26, 2018

 

 

 

اين بیمارستان فقط با بيمه تامین اجتماعی ( اجباری ، اختیاری ، حرف و مشاغل آزاد ) طرف قرارداد میباشد و

ساير بيماران سرپائی و بستری بصورت آزاد و براساس تعرفه غيردولتی پذيرش می شوند .

Page Generated in 0/5375 sec