• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين
  • اِلخَميس ١٤ رجب ١٤٤۰
  • Thursday, March 21, 2019

 

 

 

 

اين بیمارستان با بيمه تامین اجتماعی ( اجباری ، اختیاری ، حرف و مشاغل آزاد ) طرف قرارداد میباشد .

 

همچنین بیماران دارای بیمه پایه با تعرفه دولتی و سایر بیماران بدون بیمه پایه ، بصورت آزاد و براساس تعرفه غیردولتی از خدمات درمانی بهره مند می گردند .