• ۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
  • اِجُّمعَة ١٦ جمادي الثانيه ١٤٤۰
  • Friday, February 22, 2019

کمیسیون بیمه های خاص(غیر اجباری)

 

کمیسیون معاینات متقاضیان بیمه های خاص(بیمه های غیراجباری) روزهای یکشنبه و سه شنبه با تعیین وقت قبلی راس ساعت 13 برگزار می گردد.

متقاضیان می بایست پس از مراجعه به شعبه مربوطه و دریافت فرم های معاینات به بیمارستان مراجعه نموده و با تعیین وقت از واحد مددکاری مراحل آزمایش های مورد نظر را طی نمایند.

 

تلفن تماس واحد مددکاری:6-66636801 داخلی :256