• ۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر
  • اِثَّلاثا ١٤ محرم ١٤٤۰
  • Tuesday, September 25, 2018

     رســـــا لـت

 

 

 

بیمارستان شهید مهدی شریعت رضوی ، یکی از مراکز وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است که به عنوان ارائه کننده خدمات درمانی مراقبتی در حوزه قلب ، داخلی و اطفال فعالیت می نماید. این مرکز با ارتقاء مستمر توانمندی پرسنل و استفاده از فناوریهای نوین تشخیصی و درمانی تلاش می نماید در راستای موارد ذیل گام بردارد:

1-ارائه خدمات درمانی با کیفیت و ایمن ، به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجعین
2-  رعایت منشور حقوق بیمار
3- مشارکت در برنامه های بلند مدت ارتقاء سلامت بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی

Page Generated in 0/5385 sec