• ۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
  • اِثَّلاثا ١٩ رجب ١٤٤۰
  • Tuesday, March 26, 2019

 

 

معرفی بیمارستان

 

 

 

تاریخچه بیمارستان :

بيمارستان شهید مهدی شریعت رضوی در سال 1345 به صورت وقف از طرف مرحوم آذر فر در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت که به عنوان مرکز درمانی استفاده گردد. این بیمارستان پیش از انقلاب اسلامی به بیمارستان شماره 7 تأمین اجتماعی و پس از انقلاب اسلامی به بیمارستان شهید مهدی شریعت رضوی تغییر نام داد.

 

موقعیت جغرافیایی بیمارستان

 

نام بیمارستان:  شهید مهدی شریعت رضوی
آدرس بیمارستان:  سرآسیاب- مهرآباد جنوبی- روبه روی پایگاه یکم شکاری
کد پستی:1385664451 
شماره تلفن های مرکز: 6 -66636801 –   دفتر ریاست 66636808
شماره نمابر:66612131 
تاریخ تأسیس:1345 
تاریخ شماره پروانه تأسیس  بیمارستان:13/12/1385شماره 28172/8/53
تاریخ صدور مجوز بهره وری  بیمارستان: 20/3/91 به مدت 5 سال
نوع تخصص بیمارستان:  قلب و عروق- داخلی- اطفال
نوع فعالیت:  قلب و عروق- داخلی- اطفال
نوع مالکیت: 4500  متر مربع ملکی – 9021 متر مربع استیجاری
تاریخ آخرین ارزشیابی:14 /12/1395                           
کل مساحت زمین: 12000 متر مربع  

کل مساحت زیر بنا : 5771 متر مربع                                      
تعداد طبقات ساختمانی:3  
تعداد درب های ورودی:2
محل فرود بالگرد: ندارد
تعداد تخت مصوب: 110تخت
تعداد تخت فعال: 98 تخت
میانگین درصد اشغال تخت:  در سال1395    ،   81.46%

آخرین درجه اعتبار بخشی بیمارستان: درجه یک
E-MAIL پست الکترونیکی:RAZAVIHOSPITAL@YAHOO.COM
آدرس پایگاه اطلاع رسانی( سایت اینترنتی):SHARIATRAZAVI.TAMIN.IR
تلفن گویا: 6 - 66636801