• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

این مرکز دارای 12 بخش فعال می باشد که به شرح دیل می باشند :

بخش جراحی زنان

بخش جراحی مردان

بخش Post CCU

بخش داخلی

بخش CCU

بخش ICU

بخش زنان زایمان

بخش کودکان و نوزادان

بخش نوزادان

زایشگاه

اورژانس

بخش OR