• ۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر
  • اِلأَربِعا ١٥ محرم ١٤٤۰
  • Wednesday, September 26, 2018

بخش نوزادان


شامل 5 عدد تخت و ضریب اشغال حدود دارد.


تجهیزات بخش شامل : انکوباتور – دستگاه فتوتراپی – ونیلاتور اطفال – دستگاه پالس اکی متری و سایر تجهیزات مورد نیاز می باشد.

بیمارن بستری شامل : نوزادانی است که نیاز به فتوتراپی دارند و یا نیاز به دستگاه انکوباتور دارند.


رئیس بخش : دکتر شیرخوانی

Page Generated in 0/5747 sec