• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

زایشگاه 


شامل :3 اتاق زایمان  5 تخت زایمان می باشد.

در لیبر 6 تخت لیبر موجود است.


تجهیزات بخش شامل : مانیتورینگ بزرگسال – دستگاه سونوگرافی – تخت زایمان – وکیوم – ترالی پره اکلاپسی و سایر تجهیزات مورد نیاز می باشد.


بیماران بستری شامل : بیماران تحت نظر قبل از زایمان و بیماران زایمان طبیعی می باشد.


رئیس بخش : دکتر فرشاد فر