• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

بخش کودکان و نوزادان


شامل 17 عدد تخت بستری و ضریب اشغال تخت حدود دارد.


تجهیزات بخش شامل : الکتروشوک – اتاق شیر دهی مادران و نوزادان – اتاق بازی کودک و سایر تجهیزات مورد نیاز دیگر می باشد.

 

بیماران بستری شامل : کودکان با بیماری های تب و اسهال و استفراغ – تشنج – پنومونی و سایر موارد دیگر می باشد.


رئیس بخش : دکتر شیرخوانی