• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

بخش زنان  زایمان 


شامل 22 عدد تخت بستری و ضریب اشغال تخت حدود دارد.


تجهیزات بخش شامل : تشک مواج – الکتروشوک – شیردوش برقی و سایر تجهیزات دیگر می باشد.


بیماران بستری شامل : بیماران با زایمان طبیعی و یا سزارین و بیماران تحت نظر بارداری و تحت نظر زنان می باشد.

 

رئیس بخش : دکتر فرشادفر