• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

بخش داخلی:


شامل 22 تخت بستری بوده و ضریب اشغال تخت حدود دارد.


تجهیزات بخش شامل: تشک مواج – دستگاه الکتروشوک – مانیتورینگ – پرتابل و سایر تجهیزات می باشد.

بیماران بستری شامل : بیماران داخلی –بیماران مغز و اعصاب (سکته مغزی) و بیماران عفونی می باشد.


رئیس بخش : دکتر خراسانی