• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

بخش Post CCU


این بخش شامل 24 تخت بستری بوده و ضریب اشغال تخت حدود دارد.


تجهیزات بخش شامل : تله مانیتورینگ – تشک مواج – دستگاه الکتروشوک و سایر تجهیزات مورد نیاز می باشد.

بیماران بستری شامل : بیماران قلبی و بیمارانی که بعد از بستری در بخش ویژه نیاز به مراقبت های ویژه دارند می باشد.


رئیس بخش : دکتر ناصری