• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

بخش جراحی زنان:


شامل 24 عدد تخت بستری ضریب اشغال تخت حدود دارد.


تجهیزات بخش شامل : تشک مواج – الکتروشک – واکر – عصا و سایر تجهیزات می باشد.

 

بیماران بستری شامل : بیماران جراحی عمومی – ارتوپدی – گوش و حلق و بینی – چشم پزشکی – جراحی مغز و اعصاب و اورولوژی می باشد.


رئیس بخش : دکتر رضوی