• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ خرداد
  • اِلخَميس ١٨ رمضان ١٤٤۰
  • Thursday, May 23, 2019

فرم گزار ش خطا و وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار بیمارستان دکتر غرضی سیرجان

همکار محترم: با اطمینان از اینکه گزارش خطا کاملا محرمانه است و هیچ گونه توبیخ یا تنبیهی در پی نخواهد داشت و صرفا به منظور جلوگیری از تکرار موارد استفاده خواهد شد نسبت به تکمیل آن اقدام فرمایید.گزارش ها می توانند توسط شخصی که خود خطا را انجام داده یا شاهد انجام خطا بوده تنظیم گردد.

تکمیل کامل فرم می تواند در بهبود و اصلاح روندهای درمانی که از اهداف اصلی سیستم گزارش دهی خطاها است کمک قابل توجهی نماید.

"پیشاپیش از همکاری و احساس مسئولیت شما صمیمانه قدردانی می نمائیم"

 

مشخصات بیمار:

نام و نام خانوادگی بیمار:

کد بیمار:

سن:

جنس: زن مرد

تاریخ بستری:

نام بخش:

 

نوع خطا:

جراحی:

انجام عمل در موضع غلط انجام عمل غيرضروري تكنيك غلط جراحي
انجام عمل روي بيمار ديگر جاگذاشتن اشياء خارجي در بدن سایر موارد (شرح داده شود)
   

 

دارویی:

داروی اشتباه تداخل دارویی واکنش دارویی دادن دارو در زمان اشتباه
سرعت انفوزیون تکرار داروی تجویز شده مقدار دارو اشتباه دارو از قلم افتاده
بیمار اشتباه تزریق اشتباه دارو روش دارو اشتباه سایر موارد با ذکر مورد

 
اتفاقات مربوط به تشخیص:
 
عدم تشخیص تاخیر در تشخیص تشخیص غلط
 

خطاهای آزمایشگاهی:

اشتباه در واردکردن نوع آزمایش در فرم درخواست نداشتن برچسب یا مشخصات اشتباه روی نمونه
ارسال آزمایش بیمار اشتباه عدم ارسال به موقع آزمایشات به آزمایشگاه
الصاق اشتباه جواب آزمایشات اشتباه در مراحل انجام آزمایش توسط پرسنل آزمایشگاه
تاخیر در انجام آزمایش وارد کردن جواب اشتباه در برگ جواب آزمایشات
تشابه اسمی بیمار و در نتیجه جوابدهی نامناسب تاخیر در جوابدهی
انجام نشدن آزمایش سایر موارد با ذکر مورد
 

خطاهای رادیولوژی:

سونوگرافی و رادیولوژی(CT) تاخیر در انجام اقدام
انجام نشدن اقدام انجام اقدام برای بیمار اشتباه
دادن پوزیشن نامناسب خطا در خواندن درخواست
عدم انتخاب شرایط اکسپوزدهی مناسب جوابدهی اشتباه
سایر موارد با ذکر مورد  

 

خطاهای مراقبتی: (شرح خطا در ستون زیر انجام شود)

سایر موارد:

شرح خطای صورت گرفته: (لطفا به صورت خلاصه و دقیق توضیح دهید خطا چگونه اتفاق افتاده است)


علت بروز خطا:

شب كاري شيفت طولاني و پشت سر هم مشكلات شخصي
عدم کنترل تجهیزات بی توجهی در خواندن يا اجراي دستور حضور همراه و شلوغي بخش
كمبود آگاهي پرسنل عدم مارکرگزاری یا اشتباه محل عمل ناخوانا بودن خط پزشك يا پرستار
اشكال در تجهيزات تشابه شكل يا نام دارو ثبت اشتباه مشخصات بیمار
ضعف در محاسبه دوز دارو عدم ارتباط صحيح با بیمار و توجه به شکایات وی ناقص بودن دستور دارويي
عدم رعايت اصول فرایند دارو دهی عدم گزارش به موقع به پزشك كمبود پرسنل
تاخیر در ویزیت و شروع درمان ضعف در گزارش دهی کتبی و شفاهی عدم رسيدگي به موقع و حضور در انجام مراقبتهاي پرستاری
عدم آماده سازی صحیح بیمار عدم ارتباط صحیح با همکاران عدم تحویل و تحول مناسب شیفت
سایر علل با ذکر

 

 

آیا وافعه قابل پیشگیری بوده است؟ بلی خیر

اولین اقدامی که پس از بروز خطا انجام داده اید:

 

راه حل پیشنهادی جهت جلوگیری از بروز خطا:

 

 


مشخصات تکمیل کننده فرم (در صورت تمایل):

نام و نام خانوادگی: سمت:

مدرک تحصیلی: تاریخ :

شیفت بروز خطا: صبح عصر شب

بخش:

سمت فرد یا بخشی که خطا را انجام داده است:

 
کد امنیتی جدید