• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

فرم گزارش خطا و و قایع تهدید کننده ایمنی بیمار

بیمارستان شهدای گمنام یاسوج


بخش: تاریخ : نام و نام خانوادگی(اختیاری):  
شیفت: صبح  عصر شب:
مدرک تحصیلی: دیپلم فوق دیپلم  لیسانس فوق لیسانس دکترا 
سمت گزارش دهنده خطا:  
سابقه کار:  
شرح گزارش خطا یا وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار:
علت بروز خطا یا وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار:
آیا خطا منجر به آسیب بیمار شده است؟ چه نوع آسیبی؟
اقدامات و مداخلات اصلاحی انجام شده:
راهکار پیشنهادی برای جلوگیری از بروز مجدد:
کد امنیتی:جدید           *