• ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت
  • اِثَّلاثا ١٧ شعبان ١٤٤۰
  • Tuesday, April 23, 2019
1)تا چه میزان با گزینش و مراحل آن آشنایی دارید؟                        

2)آیا جزوه گزینش در یک نگاه در اختیارتان قرار گرفته است؟            

3)شیوه فعلی مراحل گزینش را چگونه ارزیابی می کنید؟                  

4)تا چه حد محیط و امکانات اداری را جهت ارائه خدمات به ارباب رجوع مناسب می بینید؟        

5)نحوه برخورد و تعامل کارکنان با شما چگونه بوده است؟          
در صورت تمایل نام فرد یا افرادی که با شما برخورد درست یا غیر متعارف
داشته اند را ذکر نمایید.

6)خدمات ارائه شده را چگونه ارزیابی می کنید؟                    

7)جهت انجام کار تا کنون چند با به گزینش مراجعه نموده اید تعداد مراجعات و علت آن را ذکر فرمایید.

8)نقاط ضعف و قوت گزینش و پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را مرقوم فرمایید.

نظرسنجی
 


کد امنیتی:جدید           *