• ۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
  • اِجُّمعَة ١٥ رجب ١٤٤۰
  • Friday, March 22, 2019

فرم رسیدگی به شکایات


هسته گزینش:  
محل خدمت:  نام واحد:
استان محل خدمت :
واحد شکایت :
کد گزینشگر :
نام و نام خانوادگی گزینشگر: 
ساعت حضور در هسته: 
تاریخ :
توضیحات:
شماره تماس جهت پیگیری:
کد امنیتی:جدید           *