• ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
  • اِلأَحَّد ١۰ صفر ١٤٤۰
  • Sunday, October 21, 2018
بيمارستان امام خميني (ره) اراك
فرم نظرسنجي از مراجعه كنندگان سرپایی 
خواننده محترم لطفاً درصورت اخذ خدمت در هر یک از واحدهای زیر نظرات خود را اعلام بفرمایید .  
نام ونام خانوادگی بیمار (در صورت تمایل) :
    رادیولوژی
فیزیوتراپی
داروخانه
  آزمایشگاه
درمانگاه  تخصصی  
پذیرش
تزریقات
از خطوط وتابلوهاي راهنماي نصب شده به منظور راهنمايي مراجعين به واحدهاي مختلف بيمارستان راضي هستيد ؟
ازامكانات سالن انتظار،نظافت وبهداشت بيمارستان راضي هستيد ؟
از رعایت حقوق شما در نحوه ارائه خدمت راضي هستيد ؟
از نظم و آراستگی ظاهری پرسنل بیمارستان راضی هستيد ؟
از وضعیت سرویسهای بهداشتی ،تعداد آنها و مواد شوینده راضي هستيید؟
از مراحل انجام انتقال به بخشهای بستری راضي هستيد؟
از طرزبرخورد و راهنمايي و اطلاع رسانی متصدی امور پذیرش راضی هستید ؟
از مدت زمان انتظار جهت اخذ مراحل پذيرش راضي هستيد ؟
از نحوه نوبت دهی  تلفنی و سهولت انجام آن راضی هستید ؟
ازطرزبرخورد،راهنمایی و پاسخگویی متصدی واحد راضی هستید؟
از مدت زمان انتظار جهت دریافت خدمات راضي هستيد ؟
از نحوه ارائه خدمات  توسط کارکنان  و پرسنل فنی و پزشکان راضی هستید؟
نظرات آزاد
8
2
3
4
5
6
7
1
9
10
11
12
جدید
Page Generated in 0/5896 sec