• ۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
  • اِجُّمعَة ١٥ رجب ١٤٤۰
  • Friday, March 22, 2019

فرم رسیدگی به شکایات بیمارستان 29 بهمن تبریز

این قسمت توسط فرد شاکی تکمیل می گردد
نام بیمار / مراجعه کننده*: تلفن: تاریخ :  
طریقه اعلام شکایت: شفاهی: مکتوب: درون مرکز: بیرون مرکز:
منبع شکایت: بیمار: همراه بیمار: سایر مراجعین:
شرح شکایت:
شماره تماس جهت پیگیری:
کد امنیتی:جدید           *
مسئول واحد رسیدگی به شکایات

 

مدیریت محترم مرکز درمانی:
با احترام
با نگاه اجمالی در خصوص شکایت مطروحه فوق، مراتب ذیل / پیوست به استحضار می رسد:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
به طور خلاصه پیشنهادات:
......................................................................................................................

 

ریاست/مدیریت

 

آقای/خانم: .......................مسئول محترم واحد/بخش
با توجه به نظرات فوق با هماهنگی واحدهای مرتبط اقدامات ذیل را حداکثر تا تاریخ .............................................. انجام دهید.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

 

مسئول واحد رسیدگی به شکایات

نماینده مدیریت

 

نتیجه اقدامات انجام شده/پاسخ به شاکی
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ثبت درسهای آموحته شده از شکایات و واحدهای فیدبک گیرنده:
-مورد شکایت مرتفع شدو اقدامات انجام شده و رضایت فرد شاکی را جلب نمود.
- مورد شکایت مرتفع نشد و موضوع به ریاست مرکز ارجاع گردید.