کلیک کنید
  • ۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
  • اِسَّبِت ٢٩ رمضان ١٤٣٨
  • Saturday, June 24, 2017
جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 دستمزد مقطوع سال 96 1396/1/19 درآمد حق بیمه
دستمزد مقطوع سال 96
جزئیات
2 پایان اعتبار بند و ماده 80 1396/2/2 درآمد حق بیمه
معافیت بند و ماده 80
جزئیات
3 دستمزد‌ مبنای کسر حق بیمه در سال 1396 1396/2/4 درآمد حق بیمه
حداقل و حداکثر دستمزد
جزئیات
4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 1395/12/1 فنی بیمه شدگان
ارائه حمایتهای کوتاه مدت به افراد دارای فرزندخوانده یا استفاده کنندگان از رحم اجاره ای
جزئیات
5 بخشنامه 1395/12/14 معاونت فنی و درآمد
بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور
جزئیات
6 پیرو بخشنامه 10963 بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب 1395/11/18 درآمد حق بیمه
قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
جزئیات
7 اصلاحیه آیین‌نامه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب 1395/10/19 درآمد حق بیمه
قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
جزئیات
8 دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان 1395/10/26 درآمد حق بیمه
دریافت حق بیمه ساختمانی
جزئیات
9 بخشنامه 24/2 جدید درآمد 1395/10/12 درآمد حق بیمه
نحوه اجرای ماده99 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
جزئیات
10 دادنامه شماره 127 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری 1395/9/13 درآمد حق بیمه
حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد
جزئیات
11 لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی به شماره 94/6650/ص مورخ 1394/04/02 1394/10/10 درآمد حق بیمه
لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی
جزئیات
12 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) 1395/9/1 فنی بیمه شدگان
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
جزئیات
13 بخشنامه بازماندگان 1395/8/1 فنی مستمریها
تلخیص و تجمیع بخشنامه ها،دستورالعملها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان
جزئیات
14 استفاده از تسهیلات در قالب عقد خرید دین 1395/2/1 درآمد حق بیمه
خرید دین کارفرمایان مدیون
جزئیات
15 تسهیلات برای کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی 1395/2/29 درآمد حق بیمه
ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعی
جزئیات
16 بخشودگی جرایم 1395/4/8 درآمد حق بیمه
چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
جزئیات
17 میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1395/4/15 فنی بیمه شدگان
میزان سرانه درمان سال 1395
جزئیات
18 بخشنامه 15 مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) 1395/4/6 فنی بیمه شدگان
نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان
جزئیات
19 بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران 1395/4/6 فنی بیمه شدگان
بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
جزئیات
20 بخشودگی جرایم 1395/3/27 درآمد حق بیمه
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
جزئیات
Page Generated in 0/5666 sec