کلیک کنید
  • ۱۳۹۶ سه شنبه ۵ ارديبهشت
  • اِثَّلاثا ٢٨ رجب ١٤٣٨
  • Tuesday, April 25, 2017
جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 1395/12/1 فنی بیمه شدگان
ارائه حمایتهای کوتاه مدت به افراد دارای فرزندخوانده یا استفاده کنندگان از رحم اجاره ای
جزئیات
2 بخشنامه 1395/12/14 معاونت فنی و درآمد
بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور
جزئیات
3 پیرو بخشنامه 10963 بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب 1395/11/18 درآمد حق بیمه
قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
جزئیات
4 اصلاحیه آیین‌نامه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب 1395/10/19 درآمد حق بیمه
قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
جزئیات
5 دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان 1395/10/26 درآمد حق بیمه
دریافت حق بیمه ساختمانی
جزئیات
6 بخشنامه 24/2 جدید درآمد 1395/10/12 درآمد حق بیمه
نحوه اجرای ماده99 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
جزئیات
7 دادنامه شماره 127 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری 1395/9/13 درآمد حق بیمه
حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد
جزئیات
8 لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی به شماره 94/6650/ص مورخ 1394/04/02 1394/10/10 درآمد حق بیمه
لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی
جزئیات
9 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) 1395/9/1 فنی بیمه شدگان
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
جزئیات
10 بخشنامه بازماندگان 1395/8/1 فنی مستمریها
تلخیص و تجمیع بخشنامه ها،دستورالعملها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان
جزئیات
11 استفاده از تسهیلات در قالب عقد خرید دین 1395/2/1 درآمد حق بیمه
خرید دین کارفرمایان مدیون
جزئیات
12 تسهیلات برای کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی 1395/2/29 درآمد حق بیمه
ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعی
جزئیات
13 بخشودگی جرایم 1395/4/8 درآمد حق بیمه
چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
جزئیات
14 میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد 1395/4/15 فنی بیمه شدگان
میزان سرانه درمان سال 1395
جزئیات
15 بخشنامه 15 مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) 1395/4/6 فنی بیمه شدگان
نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان
جزئیات
16 بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران 1395/4/6 فنی بیمه شدگان
بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
جزئیات
17 بخشودگی جرایم 1395/3/27 درآمد حق بیمه
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
جزئیات
18 بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری 1395/2/22 درآمد حق بیمه
بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری
جزئیات
19 تبدیل سوابق 14% قالیبافان به سوابق کامل 1394/11/26 فنی بیمه شدگان
تبدیل سوابق 14% قالیبافان به سوابق کامل
جزئیات
20 دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395 1394/12/26 درآمد حق بیمه
دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
جزئیات
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان ششم اردیبهشت 96 *اطلاعیه مهم*
Page Generated in 0/0299 sec