دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1397

دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1397


نوع : دستور اداری / حوزه :
کلیدواژه : دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1397
تاریخ تصویب : 1397/1/29
فایل ضمیمه : لینک دانلود

اداره کل استان :

با سلام
     در اجراي مصوبه شماره 4975 مورخ 26‏‏‏/4‏‏‏/67 شورايعالي تامين اجتماعي و پيرو بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق ‌بیمه سال 1397 و به استناد مصوبه جلسه مورخ 22‏/01‏/97 شورايعالي كار موضوع بخشنامه شماره 2364 مورخ 23‏/01‏/97 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزايش حداقل دستمزد سنواتي در سال 1397، به پيوست فایل اکسل مربوط به دستمزد مقطوع روزانه مبنای كسر حق‌بيمه فعاليتهاي داراي دستمزد مقطوع براي سال 1397 شامل 111 صفحه و 9 صفحه راهنماي صنوف ارسال مي‌گردد. مقتضی است مراتب به نحو شایسته به اطلاع كارفرمايان مربوطه رسيده و از ابتداي سال جاری مورد عمل واحدهای اجرایی تابعه قرار گيرد.