بخشنامه شماره 679 فنی

بیمه اعضاء انجمن صنفی شرکتهای امدادخودرویی برون شهری


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : امداد خودرو بیمه تأمین اجتماعی توافقی
تاریخ تصویب : 1396/10/14
فایل ضمیمه : لینک دانلود