بخشنامه شماره یک نامنویسی و حسابهای انفرادی

بهره برداری از سامانه استعلام ارتباط بیمه ای


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : استعلام بیمه ارتباط بیمه ای مراجع سازمان وضعیت بیمه ای وضعیت سامانه نامنویسی حسابهای انفرادی نامنویسی و حسابهای انفرادی معاونت بیمه ای تامین تامین اجتماعی
تاریخ تصویب : 1396/9/26
فایل ضمیمه : لینک دانلود

با توجه به طیف گسترده درخواست ها و استعلام های مراجع قضائی و شبه قضائی ،صندوق های بیمه ای ،سازمان ها و نهادهای حمایتی و امدادی و ... در ارتباط با وضعیت پوشش بیمه ای افراد و به منظور تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات بصورت غیر حضوری سامانه ای تحت عنوان سامانه استعلام ارتباط بیمه ای طراحی گردیده که مراجع مذکور می توانند از طریق این سامانه و بصورت الکترونیک اطلاعات مورد نظر خود را از پایگاه سازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند.