• ۱۳۹۷ شنبه ۳۰ تير
  • اِسَّبِت ٨ ذو القعده ١٤٣٩
  • Saturday, July 21, 2018
جستجو پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلیدواژه:  (جداسازی با"," )  
ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه با کد دستوری #١٤٢*
ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق بستر تلفن همراه (USSD) با کد دستوری #١٤٢* فراهم شده است و بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان می توانند با شماره گیری این کد دستوری خدمات غیرحضوری این سازمان را دریافت کنند.
خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی با کد دستوری #١٤٢*
ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه با کد دستوری #١٤٢*
ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق بستر تلفن همراه (USSD) با کد دستوری #١٤٢* فراهم شده است و بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان می توانند با شماره گیری این کد دستوری خدمات غیرحضوری این سازمان را دریافت کنند.
توسعه ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی دربستر USSD
بیمه شدگان ، کارفرمایان ، مستمری بگیران و شهروندان گیلانی میتوانند با کد دستوری #142* از خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی بهره مند گردند .
ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه
ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق بستر تلفن همراه (USSD) با کد دستوری #١٤٢٠*٤٤* فراهم شده است و بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان می توانند با شماره گیری این کد دستوری خدمات غیرحضوری این سازمان را دریافت کنند.
ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه(USSD)
این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی)
خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه (USSD) با کد دستوری #١٤٢٠*٤٤* ارائه می شود.
ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه
رائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق بستر تلفن همراه (USSD) با کد دستوری #١٤٢٠*٤٤* فراهم شده است و بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان می توانند با شماره گیری این کد دستوری خدمات غیرحضوری این سازمان را دریافت کنند.
ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه
ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق بستر تلفن همراه (USSD) با کد دستوری #١٤٢٠*٤٤* فراهم شده است و بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان می توانند با شماره گیری این کد دستوری خدمات غیرحضوری این سازمان را دریافت کنند.
ارائه خدمات تامین اجتماعی از طریق  تلفن همراه
ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق بستر تلفن همراه (USSD) با کد دستوری #١٤٢٠*٤٤* فراهم شده است و بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان می توانند با شماره گیری این کد دستوری خدمات غیرحضوری این سازمان را دریافت کنند.
انواع خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه (USSD)
خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه (USSD) با کد دستوری #١٤٢٠*٤٤* ارائه می شود.
ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه (USSD)
اطلاع رسانی:
خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه (USSD) با کد دستوری #١٤٢٠*٤٤* ارائه می شود.
توسعه ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی دربستر تلفن همراه
درادامه خط مشی توسعه خدمات غیرحضوری این سازمان ، با هدف تسهیل دردسترسی به بخش دیگری ازخدمات ، بستردریافت از طریق تلفن همراه با کد دستوری #1420 *44* فراهم گردید .

Page Generated in 6/2907 sec