سامانه 142
 • ۱۳۹۳ پنج شنبه ۴ ارديبهشت
 • اِلخَميس ٢٢ جمادي الثانيه ١٤٣٥
 • Thursday, April 24, 2014
زمان انتشار: ۱۳۹۱ جمعه ۵ خرداد ساعت 01:57 | تعداد بازدید: 1045 | کد مطلب: 864

لیست مشاغل و رشته های شغلی مورد نیاز در آزمون استخدامی سال 1391 (درمانی) - جدید

لیست مشاغل و رشته های شغلی مورد نیاز در آزمون استخدامی سال 1391 (درمانی) - جدید

 

 لیست مشاغل و رشته های شغلی مورد نیاز بخش درمان

در آزمون استخدامی سال 1391

 

(جدید) 

مقطع
ردیف
رسته شغلی
مدرک تحصیلی
عناوین دروس تخصصی آزمون
دکــتـری
 
1
پزشک عمومی
پزشک عمومی
1-داخلی 2-جراحی 3-زنان 4-اطفال
2
دکتر داروساز
 دکترای دارو سازی
1-فارماکولوژی 2-اطلاعات داروئی
3
دکتر علوم آزمایشگاه
دکترای علوم آزمایشگاهی
1- خون شناسی2- میکروب شناسی3- بیوشیمی
 4- انگل شناسی
4
دندانپزشک
دکترای دندانپزشک
1- ترمیمی 2- روت کانال 3- اندو4- پریو
5- پاتولوژی
 کارشناسی
5
کارشناس پرستاری
لیسانس و فوق لیسانس پرستاری
1-پرستاری داخلی و جراحی 2-پرستاری کودکان
 3-روان پرستاری 4-پرستاری بهداشت وجامعه
 5-پرستاری وبهداشت مادران ونوزادان
6
کارشناس مامائی
لیسانس و فوق لیسانس مامایی
1-بارداری وزایمان و بیماریهای زنان
 2-جنین شناسی 3-نوزادان ومراقبتهای مربوطه
 4-بهداشت ،تغذیه مادروکودک وتنظیم خانواده
5-بیماریهای داخلی وجراحی مربوط به مامائی
7
کارشناس علوم آزمایشگاه
لیسانس علوم آزمایشگاهی
1-بیوشیمی وبیوشیمی بالینی 2-انگل شناسی وقارچ شناسی   3-باکتری شناسی وویروس شناسی 4- خون شناسی وانتقال خون 5-ایمنی شناسی وسرم شناسی  
8
کارشناس رادیولوژی
لیسانس و فوق لیسانس رادیولوژی
1- تکنیکهای رادیو گرافی2- آناتومی رادیو گرافیک
 3- فیزیک تشعشع و مواد رادیو اکتیو
 4- رادیو بیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها
5- فیزیولوژی
9
کارشناس فیزیوتراپی
لیسانس وفوق لیسانس فیزیوتراپی
1-آناتومی وکینیزیولوژی 2-فیزیوتراپی در بیماریها 3-اصول حرکت درمانی 3-ارزشیابی و اندازه گیری 4-الکتروتراپی 5-ارتزوپروتز
10
کارشناس ادیومتری
لیسانس وفوق لیسانس شنوائی سنجی
1- آناتومی و فیزیولوژی شنوائی 2- شنوائی شناسی تشخیصی 3- شنوائی شناسی توانبخشی
 4- شنوائی شناسی کودکان
11
کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی
لیسانس وفوق لیسانس پذیرش و مدارک پزشکی
1-اصطلاحات پزشکی 2-کدگذاری 3-مدارک پزشکی 4-کلیات پزشکی 5-اصول بایگانی
12
کارشناس بهداشت محیط
مهندسی بهداشت محیط
1-آب شامل:شیمی ومیکروبیولوژی آب ،هیدرولیک وتصفیه آب 2-فاضلاب :شیمی ومیکروبیولوژی ،هیدرولیک وتصفیه فاضلاب 3-آلودگی هوا وکنترل 4-مواد زائد وجامد 5-کلیات بهداشت محیط شامل :بهداشت موادغذائی ،بهداشت مسکن واماکن عمومی ،بهداشت پرتوها ،سروصدا ومبارزه باناقلین
13
کارشناس اپتومتری
        لیسانس وفوق لیسانس اپتومتری   ( بینایی سنجی)
1-آنومالی دیددوچشمی 2-فیزولوژی اپتیک
 3-کلیات اپتومتری 4-بیماریهای چشمی
 5-عدسی های تماسی 6-اپتومتری کودکان
 7-عینک طبی
14
کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی
لیسانس مهندسی پزشکی ،الکترونیک وفوق لیسانس مهندسی پزشکی
1- بیوالکترونیک یک و دو 2- مدار الکتریکی یک و دو 3- مقدمه ای بر مهندسی پزشکی 4- فیزیک پزشکی
15
کارشناس آمار
لیسانس آمار وآمار کاربردی و فوق لیسانس آمار        (بیمه(آکچویری) ، اقتصادی و اجتماعی )
1-آمارکاربردی (روشهای آماری ،رگرسیون ،نمونه گیری 2-آمارنظری ، احتمال وکاربردآن ، آمارریاضی 1و2)
16
کارشناس اموراداری
لیسانس مدیریت (دولتی - صنعتی - بازرگانی ) و فوق لیسانس مدیریت (دولتی -بازرگانی - صنعتی- مالی -سیستم ها و روشها -سیستم و بهره وری ) MBA - اجرائی
1--تئوریهای مدیریت 2-رفتار سازمانی
3-مدیریت منابع انسانی
17
کارشناس امورمالی
لیسانس حسابداری - مدیریت مالی و فوق لیسانس حسابداری - حسابرسی - مدیریت مالی
1-حسابداری مالی 2-حسابرسی 3- حسابداری 1و2 و پیشرفته 4- حسابداری صنعتی
18
کارشناس فرابری داده ها
لیسانس و فوق لیسانس -مهندسی کامپیوتر(نرم افزار -سخت افزار) و فن آوری اطلاعات
1-زبانهای برنامه سازی ،طراحی الگوریتم ،پایگاه داده 2-مدارهای الکتریکی ،الکترونیک دیجیتال 3-ساختمان داده ها ،معماری کامپیوتر ،سیستم عامل ، شبکه
19
کارشناس فنی و مهندسی
مهندسی ساختمان ، عمران و معماری
 1- تحلیل سازه ها 2- مقاومت مصالح
 3- طراحی سازه های بتونی و فولادی
 4- اقتصاد مهندسی
5- روشهای اجرایی ساختمان
20
کارشناس تاسیسات
لیسانس مکانیک( حرارتی و برودتی)، الکترونیک و برق و فوق لیسانس برق و الکترونیک
 ترمودینامیک - مکانیک سیالات - انتقال حرارت - تهویه مطبوع 1و2 - آب رسانی و فاضلاب - تاسیسات الکتریکی - کنترل
21
کارشناس تغذیه
لیسانس وفوق لیسانس علوم تغذیه ، علوم بهداشتی در تغذیه ، تغذیه
تغذیه اساسی _ تغذیه کاربردی - بیوشیمی - فیزیولوژی
   کاردانی
22
کاردان علوم آزمایشگاه
فوق دیپلم آزمایشگاه
1-بیوشیمی وبیوشیمی بالینی 2-انگل شناسی وقارچ شناسی   3-باکتری شناسی وویروس شناسی 4- خون شناسی وانتقال خون 5-ایمنی شناسی وسرم شناسی 
23
کاردان رادیولوژی
فوق دیپلم رادیولوژی
1- تکنیکهای رادیو گرافی2- آناتومی رادیو گرافیک 3- فیزیک تشعشع و مواد رادیو اکتیو 4- رادیو بیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها 5- فیزیولوژی
24
متصدی پذیرش و اطلاعات
فوق دیپلم مدارک پزشکی
1-اصطلاحات پزشکی 2-کدگذاری 3-مدارک پزشکی 4-کلیات پزشکی 5-اصول بایگانی
25
کاردان بیهوشی
فوق دیپلم هوشبری
1-اصول وروشهای بیهوشی 2-اصول مراقبت های ویژه 3-فارما کولوژی پایه وتخصصی 4-بیماری شناسی 5-فیزیولوژی 6-تشریح
26
کاردان اطاق عمل
فوق دیپلم اطاق عمل
1-فیزیولوژی 2-آناتومی 3-بیوشیمی 4-بیماریهای داخلی وجراحی 5-تکنیک واصول کاردراتاق عمل
دیپلم
27
بهیار
دیپلم بهیاری
صرفا آزمون عمومی مندرج در آگهی
28
کمک بهیار
دیپلم تجربی و ریاضی
منوط به دارا بودن گواهی دوره کمک بهیاری به هنگام آغازبکار
29
متصدی خدمات داروئی
دیپلم تجربی
صرفا آزمون عمومی مندرج در آگهی
30
متصدی خدمات اداری شامل : متصدی اموردفتری ، ماشین نویس ،منشی ، بایگان
دیپلم :  تجربی / ریاضی فیزیک/    علوم انسانی / حسابداری
صرفا آزمون عمومی مندرج در آگهی
31
متصدی خدمات عمومی شامل:
نامه رسان / نگهبان / سرایدار/ بیماربر/ خدمتگزار/راننده
دیپلم کامل متوسطه
صرفا آزمون عمومی مندرج در آگهی
نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
کلید واژه
 
زمان انتشار: ۱۳۹۱ جمعه ۵ خرداد ساعت 01:57 | تعداد بازدید: 1045 | کد مطلب: 864
ارسال نظر
نام:
captcha
کد امنیتی:
پست الکترونیک:
نظر: 100

دیدگاه بینندگانچند رسانه ای
عکس
فیلم
کاریکاتور
 
 • گزارش تصویری مراسم جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام مادر
 • گزارش تصویری گرد همایی تبیین سیاست های کلان سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
 • گزارش تصویری همایش تبیین استراتژی و برنامه های سال 1393 سازمان با توجه به سیاستهای کلان حوزه سلامت - شماره یک
 • گزارش تصویری همایش تبیین استراتژی و برنامه های سال 1393 سازمان با توجه به سیاستهای کلان حوزه سلامت - شماره دو
 • گزارش تصویری سفر مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و هیات همراه به سیستان و بلوچستان همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری
 • گزارش تصویری دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل و مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی
 • فیلم سخنرانی دکتر نوربخش در،گرد همایی تبیین سیاست های کلان سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری- بخش چهارم
 • فیلم سخنرانی دکتر نوربخش در،گرد همایی تبیین سیاست های کلان سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری- بخش سوم
 • فیلم سخنرانی دکتر نوربخش در،گرد همایی تبیین سیاست های کلان سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری- بخش دوم
 • فیلم سخنرانی دکتر نوربخش در،گرد همایی تبیین سیاست های کلان سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری- بخش اول
 • فیلم پیام تبریک دکتر سید تقی نوربخش به مناسبت سال 1393
 • برنامه گفتگوی ویژه خبری 22:30 شبکه دو سیما مورخ 25 اسفند 1392
Page Generated in 0.6003 sec