زمان انتشار: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ آذر ساعت 12:19 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۹/۱۵ ساعت 13:13    تعداد بازدید: 179    کد مطلب: 70300

تسهیل و روانسازی پذیرش معاینات قبل از قرارداد بیمه ایرانیان خارج از کشور
هریک از هموطنان ساکن در خارج از کشور که متقاضی بیمه بازنشستگی ازکارافتادگی و فوت با نرخ 18درصد هستند، برابر مقررات می بایست پیش از انعقاد قرارداد مطابق با فرم معاینات اصلاح شده مورد معاینه پزشکی قرار گیرند.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ،معاون مدیر کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به درخواست های متعدد مطروحه از سوی ایرانیان ساکن در خارج از کشور وکارگزاران برون مرزی تأمین اجتماعی در مورد تسهیل و روانسازی فرآیند انجام معاینات پیش از قرارداد که حسب نظر پزشک معاینه کننده سالم و فاقد بیماری هستند، با اتخاذ تمهیداتی از سوی این سازمان مقرر شد صرفاً تائید نظریه پزشک معتمد ، مورد پذیرش بوده و نیازی به ارسال مستندات از سوی شعب این سازمان به کمیسیون پزشکی بیمه های خاص نیست.

حسن زاده  خاطر نشان ساخت:هریک از هموطنان ساکن در خارج از کشور که متقاضی بیمه بازنشستگی ازکارافتادگی و فوت با نرخ 18درصد هستند برابر مقررات می بایست پیش از انعقاد قرارداد مطابق با فرم معاینات اصلاح شده مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و در صورتی که  ازکارافتاده کلی شناخته نشوند در قبال حمایت های یادشده مشمول مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور قرار می گیرند. بر این اساس مطابق با تمهیدات و رویه های تعریف شده و وفق استانداردهای داخل کشور، کنسولگری جمهوری اسلامی ایران یا کارگزاران رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی پس از احراز هویت متقاضی از طریق رویت گذرنامه و کارت ملی، وی را جهت انجام معاینه در قالب فرم طراحی شده مربوطه به پزشک معتمد ترجیحاً پزشک خانواده یا متخصص داخلی معرفی و متعاقب آن پس از انجام معاینات مربوطه و تصدیق آن از سوی کنسولگری یا کارگزار برون مرزی تامین اجتماعی، فرم معاینات را به انضمام کلیه مستندات پزشکی شامل مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی به واحد اجرایی مربوطه ارسال می کنند.
وی افزود :متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور با نرخ 18 درصد که حمایت ازکارافتادگی را نیز شامل می شود، در مواردی که قبلاً دارای سوابق پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد این سازمان باشند، در صورتی از انجام معاینات بدو قرارداد معاف هستند که در تاریخ ارائه درخواست بیش از 9 ماه از قطع ارتباط بیمه ای آنان سپری نشده باشد و قبل از قطع ارتباط بیمه ای به طور پیوسته حداقل 365 روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ ازکارافتادگی معتبر است را دارا باشند.
معاون مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: چنانچه بیمه شده در آتی و پس از پرداخت حق بیمه، درخواست برخورداری از مزایای ازکارافتادگی و شرکت در کمیسیون پزشکی را داشته باشد، در صورت صدور گواهی پزشک معالج متخصص مرتبط مبنی بر غیر قابل علاج بودن بیماری، اتمام درمان های انجام شده و ازکارافتادگی، به کمیسیون های پزشکی که در داخل کشور تشکیل می شود معرفی می شوند.


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha