زمان انتشار: ۱۳۹۷ شنبه ۱۹ آبان ساعت 13:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۸/۱۹ ساعت 13:28    تعداد بازدید: 124    کد مطلب: 68553

تقدیر وتشکر از واحدهای برتر شعب تامین اجتماعی استان البرز
مرتضی سلامی مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز باتوجه به رتبه بندی و ارزیابی یکساله 96 از کارکنان تقدیر و تشکر بعمل آورد


به گزارش روابط عمومی تامین اجتماعی استان البرز و باعنایت به اعلام معاونت امور استانها نتایج رتبه بندی و ارزیابی عملکرد سال 1396 در بین شعب سراسر کشور واحدها و شعب زیر حائز رتبه های برتر گردیدند.

بدینوسیله از زحمات و تلاش های مجدانه تمامی همکاران شعب و اداره کل در کسب رتبه های برتر نقش موثر داشتن تقدیر و تشکر می نمایم و امید دارم در سال 97 با تلاش مضاعف و رقع نواقص و بهبود عملکرد تمامی واحدهای شعب بتوانند رتبه ای برتر را در بین شعب سراسر کشور کسب نمایند.

 

رتبه های اخذ شده توسط واحد های شعب و اداره کل

*اجرائیات شعبه فردیس رتبه سوم  در بین شعب ممتاز گروه دوم   و رتبه اداره کل در بین ادارات کل سراسر کشور یازدهم


*بازرسی شعبه نظرآباد  رتبه دوم  در بین شعب  تیپ 2  سراسر کشور و رتبه اداره کل در بین ادارات کل سراسر کشور چهارم
 بازرسی شعبه یک کرج  رتبه اول  در بین شعب ممتاز گروه دوم  سراسر کشور
بازرسی شعبه هشتگرد رتبه دوم  در بین شعب ممتاز گروه سوم  سراسر کشور


*امور بیمه شدگان شعبه نظرآباد  رتبه دوم  در بین شعب  تیپ 2  سراسر کشور و رتبه اداره کل در بین ادارات کل سراسر کشور اول
 امور بیمه شدگان شعبه 4کرج  رتبه اول  در بین شعب ممتاز گروه سوم  سراسر کشور
امور بیمه شدگان شعبه یک کرج  رتبه دوم  در بین شعب ممتاز گروه دوم  سراسر کشور
امور بیمه شدگان شعبه هشتگرد رتبه دوم  در بین شعب ممتاز گروه سوم  سراسر کشور


نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه نظرآباد  رتبه اول   در بین شعب  تیپ 2  سراسر کشورو رتبه اداره کل در بین ادارات کل سراسر کشور اول
نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه 3 کرج  رتبه دوم  در بین شعب ممتاز گروه دوم  سراسر کشور
نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه 2کرج  رتبه سوم  در بین شعب ممتاز گروه سوم  سراسر کشور

ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha