زمان انتشار: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۳ مرداد ساعت 10:00 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۵/۲۴ ساعت 08:57    تعداد بازدید: 519    کد مطلب: 64325

ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ مدیرعامل ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎمین اجتماعی؛
طرح توسعه شرکت معدنی املاح ایران ﻛﻠﻨﮓ ﺯﻧﻲ ﺷﺪ
طرح توسعه شرکت معدنی املاح ایران از شرکت های متعلق به سازمان تامین اجتماعی(ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ پتاسیم ﺁﺭاﺩاﻥ) ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎﺭ 80 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭد ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ مدیرعامل ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و نماینده مردم گرمسار، ایوانکی و آرادان در مجلس شورای اسلامی ﻛﻠﻨﮓ ﺯﻧﻲ ﺷﺪ.


ﺑﻪ ﮔﺰاﺭش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهندس ﻋﻠﻲ ﺭﺳﺘﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺎﻳﺐ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ملاح ایران ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻛﻠﻨﮓ ﺯﻧﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ: ﺑﺎ ﺭاﻩ اﻧﺪاﺯﻱ اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 40 ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، 15 ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ ﻛﻠﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ و 30 ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻓﻮﺭﻳک اﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻭی اﻓﺰﻭﺩ: ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ 80 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭد ﺗﻮﻣﺎﻥ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺩاﺭﺩ و ﺩﺭ مدﺕ 18 ﻣﺎﻩ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩاﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ معدنی اﻣﻼﺡ ایران ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺮاﻱ 100ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻐﻞ اﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ: ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 250 ﻧﻔﺮ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻐل می ﺷﻮﻧﺪ.
ﻭی ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻭاﺑﺴﺘه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺕ ﺩاﺧﻠﻲ اﺳﺖ، اﺫﻋﺎﻥ ﻛﺮﺩ:ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻂﻌﺎﺕ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺭﺳﺘﻤﻲ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩاﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ: ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ پتاسیم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 70 ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ ﻧﻤﻚ ﺧﻮﺭاﻛﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ 30 ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ اﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ اﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻭی اﺑﺮاﺯ ﺩاﺷﺖ: اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 190 ﻫﺰاﺭ ﺗﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺳﺪﻳﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭا ﺩاﺭﺩ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 500 ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﻜﻬﺰاﺭ و 500 ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩاﺭﺩ.

نماینده مردم گرمسار، ایوانکی و آرادان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت:صندوق های بیمه ای که به اقشار ضعیف خدمت می کنند باید حمایت شوند و تنها صندوق بیمه ای که توانسته است در شرایط سخت اقتصادی امروز سر پای خود بایستد، سازمان تامین اجتماعی است که نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد.

دکتر غلامرضا کاتب افزود: 5 هزار میلیارد تومان مستمری در ماه توسط تامین اجتماعی پرداخت می شود که رقم سنگینی است.

وی ادامه داد: همواره دولت و مجلس تکالیفی بدون دلیل به سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده اند . خوشبختانه در برنامه ششم توسعه برای پرداخت بدهی های دولت به این سازمان برنامه ریزی های خوبی انجام شده است .

دکتر کاتب با بیان اینکه راه حمایت از تولید داخلی مبتنی بر سازمان های بیمه گر است، تصریح کرد: اگر حمایت از صندوق های بیمه ای انجام نشود حمایتی از تولید داخلی شکل نمی گیرد.

وی با قدردانی از سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در گرمسار و آرادان گفت: همچنین این سازمان در ایوانکی و گرمسار خدمات خوب درمانی ارائه می دهد و اقدام سازمان تامین اجتماعی در حذف دفاتر درمانی قابل تقدیر و شایسته است.  
 

گزارش تصویری سفر استانی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به استان سمنان


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha
Page Generated in 0/6886 sec