زمان انتشار: ۱۳۹۷ جمعه ۲۲ تير ساعت 09:00 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۴/۲۰ ساعت 16:42    تعداد بازدید: 233    کد مطلب: 62139

در راستای ارتقاء سلامت جامعه گام برمی داریم
دکترمحمدصادق بابایی، مدیر درمان تامین اجتماعی قزوین


مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین با داشتن دو بیمارستان رازی و تاکستان و یک  پلی کلینیک تخصصی (تاکستان) و 7 مرکز درمانگاهی در سطح استان و با داشتن حدود 1300 پرسنل بطور مستقیم به ارائه خدمات درمانی می پردازد.
- دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان قزوین به عنوان یکی از شاخه های اجرایی درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی از طریق خرید خدمات درمانی این امکان را برای بیمه شدگان فراهم می آورد که در سطح وسیع و فراگیر بتوانند از خدمات بخش درمان بطور موثر و کارآمد بهره مند شوند.
• تعدادمراکزدرمانی طرف قرارداد با دفتراسنادپزشکی درسطح استان (شامل پزشکان عمومی و متخصص، داروخانه ها، موسسات پاراکلینیکی و بیمارستانهای دولتی و خصوصی) تعداد 770مرکز می باشد. تعداد نسخ سرپایی رسیدگی شده 5 میلیون و 730هزار نسخه، تعداد صورتحساب های بستری رسیدگی شده 70هزار  صورتحساب و مبلغ پرداخت شده بابت صورتحسابهای بستری و سرپایی 228 میلیارد تومان در سال 96 می باشد.
سیاستهای کلان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین
مدیریت درمان تامین اجتماعی قزوین به عنوان یکی از مهمترین تامین کنندگان خدمــــات درمانی در استان، با برخورداری از ارزش های متعالی، سرمایه انسانی متخصص و مجرب، فناوری روز آمد و قابلیت های برجسته افتخار دارد در راستای ارتقاء سلامت جامعه با اولویت بیمه شدگان تامین اجتماعی از طریق مشارکت با ذینفعان بکوشد از جمله مسایل مهمی که این مدیریت به آن توجه دارد ارتقاء رضایتمندی و حفظ حقوق ذینفعان ،ارتقاء ایمنی ذینفعان و مدیریت خطا و خطر، بهبود مستمرکیفیت خدمات، مدیریت جذب، بکارگیری و توانمندسازی سرمایه های انسانی، مدیریت برنامه و بودجه و بهره برداری بهینه از منابع و حفظ و سالم سازی محیط زیست و توجه به الکترونیکی کردن خدمات و فعالیتهای مرتبط با ارباب رجوع می باشد.
تعامل سازنده با خانواده سازمان تامین اجتماعی
رمز موفقیت سازمان تامین اجتماعی در گرو چندجانبه گرایی است و سالهاست که با انجمن ها و کانون های کارگری، شورای اسلامی کار و تشکیلات خانه کارگر و کانون های بازنشستگان تعامل داریم و با برگزاری جلسات منظم با اعضای این کانونها از نقطه نظرات آنان مطلع می شویم.
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین پیشتاز  در خدمات IT
تحولات عظیمی را در بخش آی  تی  سازمان تامین اجتماعی شاهد بودیم که از جمله این اقدامات میتوان به 1 – تشکیل پرونده مزمن برای بیماران تامین اجتماعی 2 – حذف دفترچه و نسخه الکترونیک برای بیماران تامین اجتماعی در مراکز ملکی 3 – ارجاع الکترونیکی بیماران تامین اجتماعی به بیمارستان های دیگر سازمان 4 – تشکیل الکترونیکی متمرکز برای خسارت متفرقه 5 – پذیرش پرونده الکترونیکی متمرکز برای خسارت متفرقه 6 – حذف دفترچه بیماران تامین اجتماعی در تمامی مراکز طرف قرارداد 7 – پذیرش اینترنتی و USSD جهت بیماران سرپایی برای مراکز ملکی اشاره کرد.
مدیریت درمان قزوین در اجرای طرح حذف دفترچه بیماران تامین اجتماعی در تمامی مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی به صورت پایلوت انتخاب شد و در حال حاضر 13 پزشک و 4 داروخانه و آزمایشگاه در اجرای کامل این طرح مدیریت درمان را همراهی می نمایند. این طرح یک طرح بزرگ و ملی محسوب میشود و دسترسی پزشکان به پرونده بیماران در درمان مستقیم و غیرمستقیم را سهل و آسان کرده واین طرح در راستای تشکیل پرونده سلامت و کارت هوشمند سلامت به اجرا درآمده است که امیدوارم بتوانیم این طرح را در تمام مراکز طرف قرارداد به صورت کامل مستقر کنیم.
توفیقات و رتبه های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین در سال 96 :
 کاندیدای کسب رتبه درجه یک عالی بیمارستان تاکستان در ارزیابی اعتباربخشی در بین تمام بیمارستانهای کشور اعم از خصوصی و دولتی در سال 96
 کسب رتبه درجه یک خوب بیمارستان رازی در ارزیابی اعتباربخشی در بین تمام بیمارستانهای کشور اعم از خصوصی و دولتی در سال 96
 اخذگواهی استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی HACCPاز شرکت توف نورد توسط بیمارستان رازی در سال 96
 اخذ لوح و تندیس پنجمین کنگره ملی خودمراقبتی و آموزش توسط بیمارستان تاکستان در سال 96
 راه اندازی سیتی اسکن 16 اسلایس، دستگاه ماموگرافی، دستگاه DR (بیمارستان رازی) در سال 96
 نوسازی و بهسازی بخش اطفال و نوزادان (بیمارستان رازی) درسال 96.
 اجرای طرح پرونده های مزمن (فاز دو) در راستای شناسایی و پیگیری بیماریهای مزمن (دیابت، قلبی و عروقی، اعصاب و روان، فشار خون) در سال 96
 کاندیدای دریافت جایزه ملی سبزبه انتخاب سازمان محیط زیست دربین 15 ارگان کشوری در سال 96
 کسب رتبه اول دفتر مدیریت بحران(EOC) بیمارستان تاکستان در ارزیابی انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی در سال96
 کسب بالاترین امتیاز اعتباربخشی بیمارستان رازی در بخش های اورژانس، مادر و نوزاد و بهداشت محیط و کنترل عفونت در بین بیمارستانهای استان در سال 96.
 انتخاب واحد تغذیه بیمارستان رازی بعنوان الگوی برتر تغذیه دربیمارستانهای استان و کسب رتبه عالی در 4 شاخص اصلی عملکردی (فرایند خدمات خدمات هتلینگ تغذیه، مجموعه فرایندهای خدمات غذایی، مجموعه فرایندهای خدمات کلینیکی تغذیه) در سطح استان درسال 96.
 کسب رتبه درجه یک عالی دفتر پرستاری بیمارستان رازی در ارزیابی صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال96 و رتبه دوم در کشور
 کسب رتبه درجه یک عالی دفتر پرستاری بیمارستان تاکستان در ارزیابی صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال96 و رتبه سوم در کشور

 

ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha