زمان انتشار: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۰ تير ساعت 08:51 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۴/۲۰ ساعت 08:50    تعداد بازدید: 176    کد مطلب: 62094

تامین اجتماعی، سنگ زیرین آسیاب
جمیل حق پرست، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان


سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین و گسترده ترین مجموعه بیمه گر کشور و به مثابه قلب تپنده جامعه و ابزاری برای توزیع مجدد درآمد ها و بستر و زمینه ساز توسعه و برقراری عدالت اجتماعی تلقی می گردد که از آن می توان بعنوان محور و شاخصی متوازن برای بالندگی و شکوفایی یاد نمود که با رویکردی چند منظوره با عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی گره خورده و علاوه بر نقش آفرینی در معیشت اقشار متفاوت، در بخش های تولیدی صنعتی و غیره نیز تاثیرگذار است.
ماهیت کار و عملکرد و ماموریت های این سازمان بگونه ایست که علاوه بر تلاش بمنظور ایجاد آرامش خاطر و امنیت روانی برای بیمه شدگان و کارفرمایان، امنیت دهنده به محیط کار و ضامن فردای نیروهای مولد بوده و در رونق بازار اقتصادی، انگیزه و افزایش کارایی شاغلین و بالابردن بهره وری نیز موثر می باشد.
در سال های اخیر و با قدم نهادن این مجموعه عظیم به سال های پیری، بدنبال ملحق شدن قریب به حداقل سه نسل از بیمه پردازان به خیل دریافت کنندگان تعهدات بلندمدت و ورود نابهنگام بخش بزرگی از مخاطبین در زمره بازنشستگان پیش از موعد، با برهم خوردن توازن و محاسبات بیمه ای که با تکیه بر علوم مربوطه همچون تمامی نقاط جهان در اداره اینگونه مجموعه ها صورت می گیرد فشارهای مضاعفی بر پیکر رنجور و تضعیف یافته این سازمان وارد آمد تا درکنار مسئولیت خطیر امانتداری حق بیمه ها و ارائه تعهدات بموقع، در راستای جبران کسری درآمدها که خود بدلیل ورود گروه های جدید با سهم غیرواقعی پرداختی، عدم انجام تعهدات توسط دولتها، شرایط نامساعد اقتصادی و عدم توانایی کارفرمایان به انجام تکالیف قانونی بود سازمان تامین اجتماعی همچون سنگ زیرین آسیاب عهده دار مسئولیتی بزرگتر از قبل گردد که به حکم اجتماعی بودن این نوع بیمه و بعنوان مأمن و نقطه امید میلیونها کار گرو مخاطب بار تکلیفی آنرا بسیار سنگینتر نموده است.
تفاوت عمده سازمان تامین اجتماعی و نوع نگاه به آن از منظر مشتریان آن هنگام بیشتر ملموس می گردد که مراجعین و خدمت گیرندگان آن خود در مقام سهامدار و شریک قلمداد می گردند که با سپردن گندم های حاصل از تلاش و زحمت در سال های جوانی برای ایام پیری و بیماری خود آردی یکدست و خوب طلب می کنند تا این مجموعه خستگی ناپذیر همچنان بعنوان سنگ زیرین آسیاب همراه سختی ها و روزهای ناملایمات یاران خود باشد.


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha