زمان انتشار: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت 09:15 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۳/۲۸ ساعت 09:15    تعداد بازدید: 285    کد مطلب: 61004

مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان :
اهتمام لازم برای مطلوبیت ارائه خدمات درقالب میز خدمت انجام می شود
جلسه نحوه اجرای دستورالعمل استقرارمیز خدمت با حضور مدیرکل، معاونین، روسای شعب و کارکنان برگزار شد و نحوه استقرار میز خدمت در اداره کل وشعب تابعه مورد بررسی قرار گرفت.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد عسگری در این جلسه گفت: لازم است تمامی عوامل ونیروی انسانی اداره کل وشعب تابعه برای اجرای فرایند ارائه خدمات این سازمان درقالب میز خدمت بسیج شوند و اهتمام لازم را برای تکریم ارباب رجوع وارائه خدمات وتعهدات سازمان به بهترین وجه که درنهایت تکریم ارباب رجوع ورضایت آنان درپی خواهد داشت به عمل آورند.
وی فلسفه استقرار میز خدمات را درنهایت تکریم وجلب رضایت ارباب رجوع عنوان کرد وافزود : اگر حتی خواسته ارباب رجوع بر طبق ضوابط سازمانی غیرقابل پذیرش هست بایستی با خوش اخلاقی وسعه صدر به آنها پاسخگویی لازم بعمل آید وهیچ ارباب رجوعی با تکدرخاطر از این سازمان خارج نشود.
عسگری میز خدمت را مصداق بارز تکریم ارباب رجوع برشمرد وگفت: هرشعبه به فراخور امکانات والزامات مربوطه نسبت به این مهم اقدام کند.
دراین جلسه تمامی کارشناسان وروسای شعب نسبت به ارائه دیدگاه های خود از استقرار میز خدمت مطالبی را اظهار کردند و فرایند کار تشریح شد .

 


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha