زمان انتشار: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۳ اسفند ساعت 10:33 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت 10:53    تعداد بازدید: 6117    کد مطلب: 56530

عیدی مستمری بگیران تأمین اجتماعی از 15 اسفند بر اساس حروف الفبا پرداخت می شود
عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از 15 لغایت 22 اسفند ماه براساس حروف الفبا پرداخت می شود. مجموع اعتبار اختصاص یافته برای پرداخت عیدی بازنشستگان این سازمان حدود 2100 میلیارد تومان است.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس برنامه ریزی انجام شده، مستمری بگیرانی که نام خانوادگی آنان با حروف غ ، ذ ، ن، م آغاز می شود، عیدی خود را در روز 15 اسفند ماه دریافت می کنند. مستمری بگیرانی که نام خانوادگی شان با حروف ک، د، ش، ع آغاز می شود  نیز در 16 اسفند عیدی را دریافت می کنند.

همچنین بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با حروف گ، ل، و، ه ، ی آغازمی شود، در روز 17 اسفند عیدی دریافت می کنند. علاوه بر این در روز 17 اسفند ماه عیدی مستمری بگیرانی که از بانکی غیر از بانک رفاه کارگران مستمری دریافت می کنند، به حساب آنها واریز می شود.

در روز 19 اسفند ماه عیدی بازنشستگانی که نام خانوادگی آنان با حروف ط، خ، س، ظ، ر، ق آغاز می شود، پرداخت خواهد شد و آن دسته از بازنشستگان و مستمری بگیرانی که نام خانوادگی آنها با حروف ح، ف ، ض، ز، ژ، ص، ج ، چ شروع می شود ؛ مستمری خود را در تاریخ 20 اسفند دریافت می کنند.

مستمری بگیرانی که نام خانوادگی آنها با حروف پ ، ت ، ث ، ب ، ا  آغاز می شود نیز، در تاریخ 21 اسفند و افرادی که نام خانوادگی شان با حرف آ شروع می شود در تاریخ 22 اسفند ماه مبلغ عیدی خود را دریافت می کنند.

 

جدول زمانی پرداخت عیدی مستمری بگیرانی که از بانک رفاه کارگران حقوق دریافت می کنند

حرف اول نام خانوادگی

تاریخ دریافت عیدی

غ – ذ – ن – م

15 اسفند

ک – د – ش – ع

16 اسفند

گ – ل – و – ه – ی

17 اسفند

ط – خ – س – ظ – ر - ق

19 اسفند

ح – ف – ض – ز – ژ – ص – ج – چ

20 اسفند

پ – ت – ث – ب – ا

21 اسفند

آ

22 اسفند

 

* عیدی افرادی که از سایر بانکها حقوق دریافت می کنند، در تاریخ 17 اسفند واریز می شود.

گزارش تلویزیونی پرداخت عیدی مستمری بگیران تأمین اجتماعی براساس حروف الفبا _ شبکه ۲ سیما

فایل صوتی جزئیات زمان و مبلغ پرداخت عیدی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha
Page Generated in 0/6236 sec