زمان انتشار: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ آذر ساعت 08:15 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۹/۱۸ ساعت 11:32    تعداد بازدید: 182    کد مطلب: 51856

فقرفرهنگی یا ضعف اخلاقیات
ملیحه نصرالهی آزاد، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان گیلان


در شرایط کنونی جامعه که بحران های اقتصادی و تنگناهای معیشتی، آسیب های اجتماعی بسیاری را برای خانواده ها بویژه دراقشار ضعیف ایجاد می نماید بهره گیری از فرصتی مهیا شده تحت عنوان سازمان تامین اجتماعی با هجمه های وارده برمنابع آن ، دغدغه ای است که به نظر میرسد عدم توجه به آن در آینده ای نزدیک اختلال و تنش دراین مجموعه را سبب می گردد .
هنگامی که نگاه ودیدگاه افراد جامعه حتی درسطوح مقامات ومدیران متاثر از حرکت درمسیری حمایتی و مساعدت به زندگی آحاد افراد بمنظور رفع بحران های اقتصادی و جلوگیری ازمشکلات اجتماعی و حاکمیتی است نتیجه آن ایجاد محدودیت درمنابع سازمانی میگردد که ماهیت آن بیمه ای و با تکیه بر اصول تعیین شده و قانونی دراین راستاست.
اینکه مردم بخواهند با استناد به برخی مواد قانونی که قانونگذار آنرا به درستی برای مشمولین واقعی مبتلا به پیش بینی نموده با تعدی به حق سایر بیمه پردازان با تبانی و تشکیل پرونده های صوری و ساختگی از تعهداتی همچون مقرری بیمه بیکاری و مستمری بازماندگان برخوردار گردند واستدلالشان این باشد که پول داده ایم و باید حقمان را بگیریم بیانگر نوع نگاهی است که به نظر میرسد ریشه در عواملی همچون فقر فرهنگی ، ضعف اخلاقیات و فقدان نگاه درست اعتقادی می باشد .
عدم توجه به بسترسازی های فرهنگی وخلاء شکل گرفته ناشی از درک ناصواب مخاطبین از تامین اجتماعی و ترسیم تصویری غیرواقعی ویا حداقل قدیمی ( مربوط به دهه های گذشته ) ازآن بمنزله سازمانی پولدار ، ازیکسو و ضعیف شدن اصول اخلاقی وباورهای اعتقادی درجامعه ازجانبی دیگر ، ازعللی است که میتوان برای تعدی های گسترده سالهای اخیر عده ای ازشهروندان قائل گردید.
هرچند صرف پولدار بودن فردی به دیگران این اجازه را نمی دهد که به بهانه های مختلف به او بعنوان منبعی برای جبران کسری های خود نگاه کنند ولی به زعم این گروه حتی درصورت محق بودن ، رعایت قوانین ومقررات جهت برخورداری ازتعهدات الزامی می باشد .
به نظر میرسد این مهم با فرهنگ سازی درکشورهای توسعه یافته اجرایی گردیده ولی چرا هنگامی که هریک از ما نسبت به بیمه نمودن خودرو یا خانه خود اقدام مینمائیم به هیچ وجه دوست نداریم که کوچکترین خدشه ای بر آنها وارد شود و نگاهی منطقی تر به پرداختی خود داریم و صرفاً آنرا بابت جبران احتمالی حوادث می دانیم اما زمانی که این پول بعنوان حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می شود افراد با حربه های مختلف بدنبال راهکاری برای دریافت انواع تعهدات با قراردادن خود درمسیر تبصره ها و مفاد قانونی مصوب می باشند.
درسالهای اخیر استفاده وشیوع دامنه کلاهبرداری ها و انواع تقلب ها جهت منافع شخصی درلایه های مختلف اجتماعی درطبقات گوناگون افزایش یافته و این امر به هیچ وجه مختص اقشاری خاص مثل افراد فاقد تحصیلات و یا دارای وضع مالی بد نبوده و متاسفانه تجاوز وتعهدی به حقوق سایرین به مثابه زرنگی و باهوش تر بودن قلمداد گردیده وبسیاری مناسبات اخلاقی را تحت الشعاع قرار داده است.
این روزها دغدغه هایی بزرگ در سازمانی همچون تامین اجتماعی وجود دارد ازیکسو ضعیف شدن منابع درآمدی ناشی ازشرایط اقتصادی حاکم بر عرصه تولید وصنعت و فشارهای وارده بر کارفرمایان و از جانب دیگر نیز افزایش بی رویه، نامتعارف و سوداگرایانه بهره برداری های من غیر حق از منابع این مجموعه بزرگ که سرمایه های آن حاصل دسترنج میلیونها انسان تلاشگر وشرکای اجتماعی درگروه های مختلف است توسط افرادی که براساس قوانین با شرایط واقعی خود حقی جهت تعهدات نداشته ودرحقیقت این فضا را بصورت غیرواقعی وساختگی ایجاد می نمایند.
باید اذعان داشت هرچند ارائه تعهدات در مسیر قانونی به مشمولین واقعی، تنها وظیفه این سازمان می باشد ولی بی تفاوتی های اخلاقی ، خلاء های فرهنگی و سست شدن باورهای دینی بعنوان عمده ترین ریشه های نوع نگاه ایجاد شده از منظر بیرونی بر این سازمان است.
درحال حاضر افراد به زعم بیمه پردازی خود یا احدی ازخانواده در سالهای گذشته و بدون در نظر گرفتن واقعیت های موجود و منطقی نمودن انتظارات ، تعدی و دست درازی به آنچه را حق خود می دانند در دستور کار قرار داده اند که پایانی خوش برای آن نمیتوان متصور بود.

منبع: روزنامه راه مردم مورخ96/9/14

لینک یادداشت مربوطه


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha
Page Generated in 1/6726 sec