زمان انتشار: ۱۳۹۶ دوشنبه ۸ آبان ساعت 09:37 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۸/۸ ساعت 09:36    تعداد بازدید: 871    کد مطلب: 50088

قابل توجه کارفرمایان صاحب بیش از یک کارگاه؛
لیست حق بیمه کارکنان هرکارگاه باید جداگانه ارسال شود
براساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است، صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده است به سازمان تامین اجتماعی تسلیم کند.


 به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، برابر ماده 7 آئین نامه یادشده کارفرما مکلف است، صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هرکارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال کند.
لذا تمامی کارفرمایانی که دارای بیش از یک کارگاه هستند، می بایست لیست کارکنان هریک از کارگاههای مربوطه را (انبار،کارخانه، دفترو...)بصورت جداگانه به شعبه محدوده کارگاه ارسال کنند.   


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha
Page Generated in 1/7420 sec