زمان انتشار: ۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر ساعت 09:54 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۷/۱ ساعت 09:54    تعداد بازدید: 286    کد مطلب: 48533

کارگاه آموزشی تامین اجتماعی و هیات های تشخیص مطالبات در اتاق تعاون برگزار شد
کارگاه آموزشی اتاق های تعاون سراسر کشور با هدف آشنایی با وظایف و کارکردهای هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با حضور مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی، دبیر هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، مسئولین و نمایندگان اتاق های تعاون سراسر کشور برگزار شد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، رضا معینی، مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی در این کارگاه گفت: پایداری سازمان تامین اجتماعی وابسته به تعامل مناسب با جامعه شریف کارفرمایی است.
وی با تأکید بر اینکه هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بیشترین همکاری و تعامل را در چارچوب قانون با کارفرمایان دارند، اظهار داشت: افزایش کارایی و بهبود فعالیت این هیأتها با مشورت و همفکری تشکل های مختلف از جمله اتاق تعاون همواره مورد توجه سازمان تأمین اجتماعی است و این موضوع با جدیت دنبال می شود.
معینی تعاونگران را ذی نفعان و صاحبان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی 50 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد.
وی ادامه داد: درحالیکه دولت ماهانه برای پرداخت یارانه ها مبلغ 3هزار و 200 میلیارد تومان هزینه می کند، سازمان تامین اجتماعی ماهانه مبلغ 6هزار میلیارد تومان پرداختی دارد.
وی در بخش دیگری از این نشست حضور پررنگ تر اتاق تعاون را خواستار شد و ادامه داد: اتاق های تعاون در سراسر کشور تعامل و ارتباط بیشتری با واحدهای استانی تامین اجتماعی برقرار کنند.
معینی مطالعه و آشنایی بیشتر با سازمان تامین اجتماعی را به تعاونگران پیشنهاد داد و خواستار ایفای نقش بخش تعاون به عنوان یکی از صاحبان سازمان تامین اجتماعی شد.
سید محمد کریمی دبیر هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیز در این کارگاه به بیان توضیحاتی درباره نحوه اجرای مواد مختلف قانون تأمین اجتماعی و قانون کار مرتبط با حوزه تعاون پرداخت.
وی کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی گفت: مهلت قانونی رسیدگی به پرونده ها 3 ماه است اما در حال حاضر مدت زمان رسیدگی به پرونده ها به 28 روز رسیده است.
دبیر هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی برگزاری هیأتها در تمامی استانها را از دیگر اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای تسهیل کارها برشمرد و گفت: تفویض اختیار لازم به استانها صورت گرفته است و تنها پرونده های دارای شرایط خاص به تهران ارجاع می شود.
در این کارگاه نمایندگان اتاق های تعاون نیز به طرح سوالات و بیان دیدگاه های خود پرداختند.


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha