شناسه خبر: 47971
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهريور، ساعت 09:35
از قوانین تامین اجتماعی بیشتر بدانیم؛

ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای بیمه تامین‌اجتماعی

ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای تأمین‌اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه‌شدن به این سازمان ارائه شده یا می‌شود. هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه بیمه‌شده روی دهد برای سازمان تأمین‌اجتماعی معتبر نخواهد بود.گفتنی است، افراد تحت‌تکفل بیمه‌شده نیز مشمول این قانون هستند.
از آنجایی که سن افراد در احراز شرایط قانونی پرداخت مستمری بازنشستگی و بازماندگان مؤثر است، قانون مزبور در تاریخ ٨ /٨/ ٧٩ به قانون تأمین‌اجتماعی الحاق و از همان تاریخ نیز اجرا شد، بنابراین تاریخ تولد مندرج در شناسنامه اولیه‌ای که بیمه‌شدگان اصلی و یا تبعی در بدو بیمه‌شدن به شعب تأمین‌اجتماعی ارائه می‌کنند، ملاک عمل خواهد بود و هرگونه تغییری که پس از تصویب این قانون در تاریخ تولد بیمه‌شدگان انجام شود، سازمان تأمین‌اجتماعی آن تغییرات را لحاظ نخواهد کرد.

تلگرام سراسری - استان ها
نظرات | 0 نظر
captcha
Page Generated in 9/6240 sec