زمان انتشار: ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۲ آذر ساعت 12:11 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۷/۲۹ ساعت 09:16    تعداد بازدید: 44682    کد مطلب: 3724

آشنایی با کمیسیون های پزشکی


مقدمه

کمیسیونهای پزشکی سازمان تامین اجتماعی

تعاریف بنیادین در کمیسیون ها و شوراهای پزشکی

برخی مواد قانونی مهم،مرتبط با کار کمیسیون های پزشکی

خلاصه برخی مواد مهم درآئین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی

متقاضیان از کار افتادگی

رسیدگی به استراحتهای پزشکی

وسایل کمک پزشکی(اورتزوپروتز)

اقدامات لازم جهت حضور در کمیسیون های پزشکی


 دریافت فایل PDF

 


  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha