• ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد
  • اِسَّبِت ٢۰ شعبان ١٤٣٧
  • Saturday, May 28, 2016
زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳ تير ساعت 13:40 | تعداد بازدید: 7539 | کد مطلب: 2479

اداره کل خراسان شمالی

اداره کل خراسان شمالی

پیش شماره استان (کد 058)می باشد.

 

اداره کل استان

بجنورد، خیابان طالقانی شرقی 11، کوچه گل پامچال، پلاک 385، کدپستی 9415645347

تلفن مستقیم ...........................................................32728285

تلفن دفتر مدیر...........................................................32728284

نمابر ..................................................................... 32261959

معاون بیمه­ ای ........................................................ 32255653

اقتصاد برنامه­ ریزی، آمار ............................................. 32250895

درآمد ................................................................... 32250845

بیمه­ شدگان، نامنویسی، بازرسی ................................ 32250286

حراست ................................................................ 32259508

آموزش، مستمریها ................................................... 32250618

حقوقی ................................................................ 32251072

نظارت و ارزشیابی ................................................... 32255733

مالی و بودجه ........................................................ 32251238

اداری .................................................................. 32255865

فرابری­ داده­ها ....................................................... 32250867

بازرسی .............................................................. 32251372

روابط عمومی ....................................................... 32411092

بایگانی راکد ........................................................ 32287920

شعبه اقماری فاروج ............................................ 1-36425720

شعبه اقماری گرمه ............................................... 32504019

تلفنخانه  ..........32728352 ، 32728351 ، 32728350 ، 33728349

 

شعبه بجنورد

بجنورد، بلوار­دولت، جنب­دادگستری، کدپستی 9414943814

تلفن مستقیم ........................................................... 32225721

نمابر ...................................................................... 32222784

معاون بیمه­ای .......................................................... 32244033

معاون اداری و مالی ................................................... 32244032

درآمد .................................................................... 32248413

بیمه­شدگان ............................................................ 32244034

حسابداری ............................................................. 32233729

اداری ................................................................... 32248412

فرابری­داده­ها .......................................................... 32225720

اجراییات ............................................................... 32248416

بانک رفاه ............................................................. 32223853

تلفنخانه  ........................................ 3-32221380، 7-32210780

 

شعبه شهید نظام شیروان

شیروان، خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به میدان قدس، پلاک 721، کدپستی 9461937567

تلفن مستقیم .................................................................... 36225008

نمابر ............................................................................... 36234004

فرابری­داده­ها ..................................................................... 36225401

باجه دریافت .................................... 36225387، 36236091، 36236009

تلفنخانه   ....................................................... 36224905، 36223773

36221713، 36223323، 36223317، 36225700

 

شعبه اسفراین

اسفراین، بلوارکشاورز، خیابان کارگر، کدپستی9661986596

تلفن مستقیم ................................................... .37226099

نمابر ............................................................... 37222856

درآمد .............................................................. 37227036

مستمریها، بازرسی ............................................ 37234301

نامنویسی ....................................................... 37234300

حسابداری ...................................................... 37229692

فرابری­داده­ها .................................................... 37222865

تلفنخانه ......................7- 37225526، 37225531، 37226088

 

شعبه جاجرم

جاجرم، بلوار امام خمینی(ره)، جنب ایستگاه هواشناسی، کدپستی 9441656634

تلفن مستقیم ..................................................... 32277221

نمابر ................................................................ 32273991

روابط عمومی ..................................................... 32274660

درآمد .............................................................. 32274661

بیمه­ شدگان، مستمریها ...................................... 32276213

نامنویسی ....................................................... 32273992

نمابر استحقاق درمان ......................................... 32273991

حسابداری، اجراییات .......................................... 32277515

اداری ............................................................ 32274660

فرابری­داده­ها ................................................... 32276212

بازرسی ........................................................ 32276214

تلفنخانه ........................................................ 32274660

 

شعبه مانه و سملقان

آشخانه، بلوار شهید بهشتی، کوچه شهید آزادی راد، کدپستی 9451735315

تلفن مستقیم ................................................. 32928301

نمابر ............................................................ 32928300

درآمد ........................................................... 32928308

بیمه­شدگان، مستمریها .................................... 32928305

نامنویسی .................................................... 32928309

حسابداری .................................................... 32928304

اداری ........................................................... 32928303

فرابری­داده­ها ................................................... 32928302

بازرسی ........................................................ 32928307

بانک رفاه ...................................... 32922122، 32922121

 

 

 

 

 

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
کلید واژه
 
زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳ تير ساعت 13:40 | تعداد بازدید: 7539 | کد مطلب: 2479
ارسال نظر
نام:
captcha
کد امنیتی:
پست الکترونیک:
نظر: 100

دیدگاه بینندگانPage Generated in 1/1032 sec