کلیک کنید
زمان انتشار: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۲ مهر ساعت 13:58 | تعداد بازدید: 84728 | کد مطلب: 23731

سوالات رایج

بازماندگان


ازکارافتادگی


بازنشستگی


اروتز و پروتز


کمک ازدواج


افراد تحت تکفل 


انتقال سوابق


کمک بارداری


غرامت دستمزد ایام بیماری


بیکاری


حوادث ناشی از کار


دفترچه درمانی


کمک هزینـه کفـن ودفـن


دوران خدمـت نظام وظیفـه


سوابق بیمه ای و سامانه مشاهده سوابق


حق بیمه


 دریافت لیست و برگه پرداخت حق بیمه به صورت اینترنتی


خدمات کارگزاریهای رسمی


بیمه شدگان خاص


امور کارفرمایان


احتساب سوابق


نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
تلگرام سراسری - سایت اصلی
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان ششم اردیبهشت 96 *اطلاعیه مهم*                  آغاز سال نو را به بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان محترم سازمان تأمین اجتماعی تبریک عرض می نماییم.