زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۲۸ آذر ساعت 16:31 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۵/۱۹ ساعت 10:25    تعداد بازدید: 3125    کد مطلب: 22904

توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ؛
کتاب " تامین اجتماعی برای همه" منتشر شد
کتاب "تامین اجتماعی برای همه" توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و با همکاری موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، به عنوان اولین گام و بر مبنای مطالب مرتبط با رشد معلم و افزایش ارتقاء دانش عمومی آموزگاران با مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی و ترویج آن تهیه و تدوین شده است.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، این کتاب متشکل از 5 فصل شامل؛ مفهوم و تاریخچه تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی و جایگاه بیمه های اجتماعی در این نظام، نظام تامین اجتماعی در ایران، سازمان تامین اجتماعی ایران و سیاست ها و برنامه های آتی سازمان است.
سازمان تامین اجتماعی در دوره مدیریت جدید، تمام توان خود را معطوف به ارائه خدمت برای تحقق امنیت اجتماعی و توسعه پایدار نموده است و مجموعه حاضر در جهت معرفی اجمالی مباحث عمومی تامین اجتماعی، به منظور آشنایی بیشتر با این مفهوم تدوین شده است.
همچنین توجه به تاریخچه، الزامات قانونی، اهداف و خدمات و تعهدات سازمان مورد توجه قرار گرفته و برنامه راهبردی سازمان مبتنی بر سیاست های کلان و چشم انداز ترسیمی نیز مطرح شده است.
گفتنی است؛ حسب مصوبات هیات مدیره سازمان در ضابطه بند «الف» تبصره 4 بودجه94 ، در ترویج مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی در رده های سنی مختلف، کارگروه تدوین راهبردی مطالب درسی آموزش و پرورش سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان معاونتهای اداری ومالی، فنی و درآمد، درمان و سه اداره کل روابط عمومی، امور استانها و آموزش و پژوهش، کتاب "تامین اجتماعی برای همه" با اخذ نظر از تمامی حوزه های تخصصی ذی ربط تدوین شده است.


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha