زمان انتشار: ۱۳۹۰ يکشنبه ۳ مهر ساعت 18:52 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۴/۵ ساعت 15:41    تعداد بازدید: 11868    کد مطلب: 2017

تعهدات و حمایت های سازمان


بطور کلی تعهدات سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود :
الف : تعهدات کوتاه مدت
ب : تعهدات بلندمدت

تعهدات کوتاه مدت :
 مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :
1. حمایت های درمانی در موارد بیماری ، بارداری، حوادث و...،
2. غرامت دستمزد ایام بیماری
3. غرامت دستمزد ایام بارداری
4. هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه
5. پروتز و اورتز (تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی )
6. غرامت نقص عضو مقطوع
7. کمک هزینه ازدواج
8. هزینه کفن و دفن
9. مقرری بیمه بیکاری

تعهدات بلندمدت:
مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات بلندمدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :
1. مستمری بازنشستگی
2. مستمری از کارافتادگی کلی
3. مستمری از کارافتادگی جزیی
4. مستمری بازماندگان
5. مزایای نقدی ، غیرنقدی و عیدی مستمری بگیران (کمک عائله مندی ، کمک هزینه اولاد ، عیدی )


 
بر اساس قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده «3» قانون تأمین اجتماعی حمایت در برابر حوادث و بیماری ها و بارداری از تعهدات سازمان می باشد که اجرای آن به عهده معاونت درمان واگذار شده است . در نتیجه تدوین خط مشی ها و سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت و هماهنگی در انجام تعهدات درمانی در ستادمرکزی توسط معاونت امور درمان و مدیریت های تابعه مربوطه ( اداره کل درمان مستقیم، اداره کل درمان غیرمستقیم ، اداره کل پشتیبانی درمان ) انجام می گیرد و در استانها اجرای برنامه ها و تعهدات درمانی به عهده مدیریت های درمان استانها و واحدهای تابعه مربوطه (بیمارستانها، دی‌کلینیک ها و ....) می باشد . بطور کلی حمایت های سازمان فرد بیمه شده را از روز تولد تا زمان مرگ در بر می گیرد.

 


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha
Page Generated in 0/6545 sec