زمان انتشار: ۱۳۹۰ شنبه ۲ مهر ساعت 11:07 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱/۱۹ ساعت 12:00    تعداد بازدید: 274534    کد مطلب: 1950

پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه نیست


مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است:

 

 
   
  • بازخرید ایام مرخصی.
   
  • هزینه عائلمه مندی.
   
  • هزینه سفر و فوق العاده مأموریت.
   
  • عیدی.
   
  • مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری.
   
  • حق شیر.
   
  • پاداش نهضت سواد آموزی.
   
  • حق التضمین (کسر صندوق).
   
  • خسارت اخراج و مزایای پایان کار.
   
 
 

بجز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.

حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هرسال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست.

 


  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی

ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha