• ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
 • اِلأَربِعا ١٣ صفر ١٤٤۰
 • Wednesday, October 24, 2018
زمان انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۱ ارديبهشت ساعت 15:14 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۳/۲۰ ساعت 10:51 | تعداد بازدید: 60149 | کد مطلب: 14603

نقشه محدوده شعب شرق تهران بزرگ

نقشه محدوده شعب شرق تهران بزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت نقشه شعب تأمین اجتماعی تهران

نقشه محدوده هر شعبه در کنار آدرس درج شده است.

اداره کل شرق تهران بزرگ 
تهران، خیابان الهیه - تقاطع شریعتی و پل صدر پلاک 9  کدپستی 1914873341    
تلفن مستقیم ........................................22006512-22006524-22005633-22005663
نمابر ...........................................................22008340
معاون بیمه ای .....................22001285
معاون اداری و مالی .............. 22005140
روابط عمومی .......................22005207-22604365
حراست ..............................22621398
فناوری اطلاعات ........................22604573-22643180
آمار و اطلاعات ............................................22005144
نظارت و ارزشیابی .......................................22004506
بودجه ...........................................................22001867
بازرسی ..................................22617706
حقوقی و دعاوی .......................22005492-22001690
اداری و خدمات  ...................... 22006902-22003921
خدمات عمومی ..........................................22001490
فنی و مهندسی ...............................................22006038
مالی ............22001822-22001185
آموزش و پژوهش ........................................22002574
کارگزاری ها رسمی ........................................22005683
درآمد ................................. 22001426-22001527
مستمریها ............................. 22002154-22001431
نامنویسی .......................... 22002352-22002092
بیمه شدگان .........................22001453-22002148
اجراییات .....................................................22001491
مشاوره .......................................................22001478
دبیرخانه  ............................22001681
 

 

شعبه سه تهران          دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


میدان خراسان، روبه‌روی خیابان زیبا، نبش کوچه شهید بطحائی، پلاک 140، کدپستی 117675641
تلفن مستقیم .............................................. 33126747
نمابر ............................................................ 33138741
معاون بیمه ای ............................................ 33503760
معاون اداری و مالی......................................... 33520117
درآمد ................................... 33126745-33503764
بیمه شدگان ................................................. 33569284
مستمریها .................................................. 33138743
نامنویسی ................................................... 33506868
نمابر استحقاق درمان .................................... 33569142
حسابداری ............................. 33563763-33126746
اداری ........................................................... 33138742
فرابری داده ها ................................................. 33136032
بازرسی ......................................................... 33506869
اجراییات ....................................................... 33131579
باجه دریافت ............................................... 33506870
مشاوره ......................................................... 3313874
آمار ............................................................. 33503761
کارگزاری 113 .......................... 33135253، 33132984
خیابان شوش شرقی، خیابان شهید پیمانی، پلاک 112
تلفنخانه .................................................. 33132984-33561148

 

شعبه چهار تهران                      دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


میدان امام حسین(ع)، ابتدای خیابان مازندران، پلاک 8 کدپستی 1153945341
تلفن مستقیم ........................ 77501122-77648788
نمابر .......................................................... 77505687
معاون بیمه ای ............................................... 77513201
معاون اداری و مالی........................................ 77513202
درآمد ............................................................ 77609819
بیمه شدگان ................................................ 77606374
مستمریها ................................................... 77504680
نامنویسی ..................................................... 77502571
نمابر استحقاق درمان ..................................... 77621622
حسابداری ............................. 77649723-77605366
اداری ...................................... 77513203-77649722
فرابری داده ها ................................................ 77504175
بازرسی ......................................................... 77649813
اجراییات ................................. 77684230-77502691
باجه دریافت ............................................... 77503556
بانک رفاه ..................................................... 77635041
مشاوره ....................................................... 77508667
کارگزاری50 ........................  77545631، 77578986
خیابان دماوند، ایستگاه فرودگاه، موسسه الهادی، پلاک 1048
تلفنخانه .......... 77506152-77502887-77504144

 

شعبه پنج تهران (شهید مغانلو)        دریافت فایل نقشه محدوده شعبه قسمت1    

  دریافت فایل قسمت 2 محدوده          دریافت فایل قسمت 3 محدوده


خیابان 17 شهریور، خیابان خاوران، بعد از عارف، جنب اداره آگاهی، کدپستی 1771616753
تلفن مستقیم .............................................. 33682525
نمابر ............................................................ 33033025
معاون بیمه ای .............................................. 33033021
معاون اداری و مالی....................................... 33033022
درآمد .......................................................... 33685617
بیمه شدگان ................................................. 33033024
مستمریها ................................................... 33682825
نامنویسی .................................................... 33685614
نمابر استحقاق درمان .................................. 33682828
حسابداری .............................. 33682823، 33685616
اداری، فرابری داده ها ....................................... 33682526
بازرسی ......................................................... 33685618
اجراییات ...................................................... 33033027
باجه دریافت ................................................ 33682829
مشاوره ....................................................... 33685607
کارگزاری 37 ......................... 33720183، 33685227
خیابان خاوران، روبروی پارک مسکر آباد، پلاک 360
تلفنخانه ................................................... 3-33685601

 

شعبه هشت تهران                دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


خیابان سعدی جنوبی، پایین تر از میدان مخبرالدوله، کوچه بانک تجارت، پلاک 17، کدپستی 1143815813
تلفن مستقیم ....................... 33953838، 33914913
نمابر .............................................................. 33970001
معاون بیمه ای ............................................. 33914285
معاون اداری و مالی.................................... 33973537
درآمد ................................... 33953300، 33903446
بیمه شدگان ................................................ 33943464
مستمریها ..................................................... 33901389
نامنویسی .................................................... 33932268
نمابر استحقاق درمان .................................... 33962525
حسابداری ................................ 33932269، 33950032
اداری ...................................... 33113258، 33954646
فرابری داده ها ............................................... 33933793
بازرسی ......................................................... 33943522
اجراییات ................................ 33932270-33113888
باجه دریافت .............................................. 33943523
مشاوره ............................................................ 33111602
کارگزاری 48 ............................................... 33930368
خیابان مخبرالدوله، سعدی شمالی، نبش کوچه دیبا، پلاک 30
کارگزاری 84 ......................... 33960770، 33960754
ابتدای ظهیر الاسلام، طبقه فوقانی، پلاک 23
تلفنخانه .............. 33962323، 33116155، 33962626

 

شعبه نه تهران                دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


خیابان سهروردی شمالی، هویزه غربی، پلاک 59
تلفن مستقیم ........................................... 6-88501145
نمابر ............................................................. 88501148
معاون بیمه ای ............................................. 88501375
معاون اداری و مالی........................................ 88501158
درآمد ....................................................... 1-88503930
بیمه شدگان ................................................. 88503945
مستمریها ................................................... 88503937
نامنویسی ................................................. 2-88503941
نمابر استحقاق درمان .................................. 88503943
حسابداری ................................................ 7-88503926
اداری ........................................................ 3-88503921
فرابری داده ها .......................................... 5-88503953
بازرسی ......................................................... 88503950
اجراییات ................................................ 7-88503946
باجه دریافت ............................................... 88503932
مشاوره ........................................................ 88503928
کارگزاری 10 ................................. 22530725، 22511085
رسالت، نرسیده به مجیدیه، کوچه طلوعی، پلاک 14
کارگزاری 133 ........................ 88455626، 88455114
خیابان سهروردی شمالی، بین اندیشه یک و دو، ساختمان زیبا
تلفنخانه ................................................... 4-88503951

 

شعبه دوازده تهران (شعبه شهید بیات)       دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


جاده سوم دولت آباد، روبروی شهر گل، کوچه ظفر نو، پلاک 3
تلفن مستقیم ............................................... 33741500
نمابر ............................................................ 33742226
معاون بیمه ای .............................................. 33762200
معاون اداری و مالی...................................... 33741276
درآمد ................................... 33742228، 33396665
بیمه شدگان ................................................. 33885108
مستمریها .................................................. 33385470
نامنویسی ................................................... 33374005
نمابر استحقاق درمان ................................... 33740928
حسابداری ..................................................... 33742227
اداری ............................................................. 33385110
فرابری داده ها .................................................. 33762220
بازرسی ........................................................ 33385471
اجراییات ...................................................... 33741289
باجه دریافت .............................................. 33374007
مشاوره ...................................................... 33386768
کارگزاری 92 ............................... 33606092، 33606091
میدان شوش، خ فدائیان اسلام، بعد از پل بعثت، خ فرزانه، پلاک 205
تلفنخانه ................................................ 8-33741737

 

شعبه شانزده تهران‌ (شعبه شهید ابراهیمی)     دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


فلکه اول تهرانپارس، خیابان 144 شرقی، پلاک 2. کدپستی 1654633811
تلفن مستقیم .............................................. 77726300
نمابر ............................................................ 77726400
معاون بیمه ای ............................................. 77726025
معاون اداری و مالی...................................... 77726207
درآمد ........................................................... 77726029
بیمه شدگان ................................................ 77726324
مستمریها .................................................... 77726032
نامنویسی .................................................... 77726652
نمابر استحقاق درمان ................................... 77720277
حسابداری ................................................... 77726578
اداری ............................................................ 77726028
فرابری داده ها ................................................ 77726293
بازرسی ........................................................... 77726211
اجراییات ....................................................... 77726212
باجه دریافت .............................................. 77726685
مشاوره ......................................................... 77726213
کارگزاری 41 ............................................. 6- 77721315
رسالت، بعد از چهار راه رشید، نرسیده به مترو، پلاک 110
کارگزاری 94 ............................................... 779553919
خیابان دماوند، بعد از پل خاقانی، جنب آزمایشگاه شباهنگیان، پلاک 254
تلفنخانه ............ 77726250،77726386،77726391

 

شعبه نوزده تهران     دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


خیابان استاد نجات اللهی، خیابان ورشو، پلاک27
تلفن مستقیم .............................................. 88908036
نمابر ............................................................ 88890515
معاون بیمه ای ............................................ 88909978
معاون اداری و مالی....................................... 88905270
درآمد .......................................................... 88908035
بیمه شدگان ................................................ 88903836
مستمریها ................................................... 88908038
نامنویسی .................................................... 88904937
نمابر استحقاق درمان .................................... 88904186
حسابداری ..................................................... 88904930
اداری ............................................................. 88909931
فرابری داده ها ................................................ 88903839
بازرسی ......................................................... 88908039
اجراییات ...................................................... 88903840
مشاوره .......................................................... 88910185
کارگزاری 45 ......... 77401960، 77401961، 77401962
خ استاد نجات الهی، خ سپند شرقی، طبقه اول، پلاک 50، واحد یک شمالی
تلفنخانه ................................................... 5- 88912771

 

شعبه بیست تهران    دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


خیابان پیروزی، بعد از چهار راه کوکاکولا، مقابل مسجد قدس، کدپستی 311-17665
تلفن مستقیم .......................................... 5-77152704
نمابر .............................................................. 77161761
معاون بیمه ای ............................................. 77480600
معاون اداری و مالی...................................... 77985550
درآمد ......................................................... 77475695
بیمه شدگان ............................................... 77476758
مستمریها ..................................................... 77480601
نامنویسی .................................................... 77480602
نمابر استحقاق درمان ............. 77161667، 77985552
حسابداری ............................... 77152707، 77478196
اداری .................................. 77982444، 77985553
فرابری داده ها .............................................. 77474676
بازرسی ........................................................ 77480604
اجراییات ...................................................... 77478120
باجه دریافت .............................................. 77480603
مشاوره ...................................................... 77478175
کارگزاری 19 ............................ 2-77401961، 77401960
خ پیروزی، بین خ چهارم و پنجم نیروی هوایی، جنب ایستگاه مترو، پلاک 79
تلفنخانه ............................... 77476594،77476618
77420561، 77476629

 

شعبه بیست و یک تهران     دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


خیابان 15 خرداد غربی، روبروی مخابرات ناحیه 5، پلاک 1138  کدپستی 34361-11917
تلفن مستقیم ............................................. 55624347
نمابر ............................................................ 55624275
معاون بیمه ای .............................................. 55624196
معاون اداری و مالی..................................... 55636454
درآمد ........................................................ 55578776
بیمه شدگان ................................................... 55606113
مستمریها ................................................... 55623763
نامنویسی ....................................................... 55160095
نمابر استحقاق درمان .................................... 55603400
حسابداری .................................................... 55605735
اداری ............................................................ 55629436
فرابری داده ها ................................................... 55620917
بازرسی ....................................................... 55578778
اجراییات ...................................................... 55637822
باجه دریافت ................................................ 555161709
بانک رفاه ............................................... 5-66740734
مشاوره ......................................................... 55623812
کارگزاری 116 .......................... 33114983 ـ 33992870
خ باب همایون، جنب ترمینال اتوبوسرانی، کوچه جناب، پلاک 6، بازار خرید صور اسرافیل، واحد 108
تلفنخانه .................................................... 4-55611953

 

شعبه بیست و دو تهران      دریافت فایل نقشه محدوده شعبه


خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک 18، کدپستی 1586867611
تلفن مستقیم ....................... 88542055 ـ 88540791
نمابر .......................................................... 88731775
معاون بیمه ای ............................................. 88533610
معاون اداری و مالی..................................... 88540785
درآمد ......................................................... 88533046
بیمه شدگان ................................................ 88533043
مستمریها ................................................... 88533609
نامنویسی .................................................. 88533048
نمابر استحقاق درمان .................................. 88731770
حسابداری ................................................... 88533608
اداری ........................................................... 88452058
فرابری داده ها ............................................... 88540798
بازرسی ........................................................ 88533607
اجراییات .................................................... 88540748
باجه دریافت ............................................... 88731769
بانک رفاه ....................................................... 88309117
مشاوره ........................................................ 88542059
کارگزاری 9 .......................... 88548589، 88548599
خ قام مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک 24، طبقه دوم تهران کلینیک
کارگزاری 55 ......................... 88555082، 88555147
خ بهشتی، خ وزرا، نبش هشتم، پلاک 2
تلفنخانه ................................................ 9- 88540786

 

 

شعبه بیست و سه تهران (شعبه شهدای والفجر)   دریافت فایل نقشه محدوده شعبه


خیابان حافظ خیابان سرهنگ سخایی نرسیده به سی تیر پلاک 60 روبروی بیمارستان نفت، کدپستی 1136774953
تلفن مستقیم ............................................... 66700370
نمابر .............................................................. 66727115
معاون بیمه ای ............................................ 66756013
معاون اداری و مالی..................................... 66733034
درآمد ............................................................ 66720952
بیمه شدگان ................................................... 66720959
مستمریها ................................................... 66734480
نامنویسی .................................................... 66729734
نمابر استحقاق درمان .................................... 66720946
حسابداری ............................. 66756012، 66733033
اداری ..................................... 66729736، 66733032
فرابری اطلاعات .................................................. 66729737
بازرسی ........................................................... 66720970
اجراییات ....................................................... 66720963
باجه دریافت ............................................... 66729735
بانک رفاه ................................... 55899212، 55616060
مشاوره ...................................................... 66734475
کارگزاری 46 ...........................  55583828
چهارراه ابوسعید-جنب پل هوایی-طبقه فوقانی بانک ملی
کارگزاری 90 ........................... 55583054، 55583041
خ 15 خرداد، بعد از پل نوروزخان، سه راه سعدی، پلاک 614
تلفنخانه ...............55583054 -55583041

 

 

شعبه بیست و چهار تهران    دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


تهرانپارس، فلکه سوم، خیابان 196 غربی، بین حجر بن عدی و عادل، پ 42، کدپستی 1653885393
تلفن مستقیم ........................... 77720001، 77871500
نمابر ............................................................. 77701089
معاون بیمه ای ................................................ 77720111
معاون اداری و مالی.................................... 77887796
درآمد ............................................................ 77712282
مسئول مطالبات ..................... 77712963، 77712892
بیمه شدگان ................................................. 77879242
مستمریها .................................................... 77714282
نامنویسی ............................ 77880831، 77717757
نمابر استحقاق درمان .................................. 77705557
حسابداری، مالی .................. 77869747، 77861777
اداری، خدمات .................... 77889777، 77887672
مسئول خدمات اداری ................................... 77889819
فرابری داده ها .......................... 77702242، 77702653
دبیر هیات بدوی ........................................... 77296664
تاسیسات ..................................................... 77720607
بازرسی ........................................................ 77880963
اجراییات ...................................................... 77701638
باجه دریافت ............................................... 77712343
صدور دفترچه ................................................ 77701758
آمار، کارشناس کارگزاری .............................. 77888917
مشاوره ....................................................... 77889959
دبیرخانه ...................................................... 77888918
بایگانی ...................................................... 77875797
نگهبانی ........................................................ 77882250
کارگزاری 12 ........................... 77722553، 77713723
فلکه دوم تهرانپارس، اول فرجام، پلاک 2
کارگزاری 71 ........................ 77393740، 77393730
فلکه سوم تهرانپارس، بعد از بلوار پروین، خ 196 شرقی، بین 135 و 137، پلاک 61
تلفنخانه ............ 77718898، 77712910، 7786787

 

شعبه بیست و هفت تهران     دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


خیابان شهید مطهری، ابتدای خیابان میرعماد، نبش کوچه دوم، پلاک 3، کدپستی 1587993313
تلفن مستقیم ............................................. 88744146
نمابر ................................... 88755331، 88744173
معاون اداری و مالی..................................... 88753656
درآمد ........................................................ 88743739
بازرسی، اجراییات ........................................ 88755332
نامنویسی ................................................... 88755275
حسابداری ................................................... 88753657
اداری .................................. 88755076، 88753656
فرابری داده ها ................................................ 88745104
تلفنخانه ..................... 22-88758021، 6-88753405

 

شعبه بیست و نه تهران     دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


خیابان دکتر شریعتی، خیابان ملک، پلاک76
تلفن مستقیم .............................................. 77524461
نمابر ............................................................. 77510481
معاون بیمه ای ............................................ 77510483
معاون اداری و مالی..................................... 77524463
درآمد ........................................................... 77510482
بیمه شدگان ............................................... 77534823
مستمریها ................................................... 77524464
نامنویسی .................................................... 77533015
نمابر استحقاق درمان ............ 77606763، 77533015
حسابداری .................................................... 77657473
اداری ........................................................... 77534896
فرابری داده ها .............................................. 77657473
بازرسی ............................... 77534823
اجراییات ...................................................... 77500766
باجه دریافت ................................................ 77522642
مشاوره ....... 77534440، 77503198، 77536877
کارگزاری 18 ......................... 77500185، 77644343
خ شریعتی، جنب سینما سروش، ساختمان 263، طبقه همکف
تلفنخانه .................................. 77510481، 77524461

 


شعبه شمیران       دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


خیابان الهیه، تقاطع شریعتی و پل صدر، پلاک 9 کد پستی1914873341
تلفن مستقیم ............................. 22004705، 22003419
نمابر ............................................................. 22001913
معاون بیمه ای ............................................ 22609291
معاون اداری و مالی........................................ 22003927
درآمد ........................................ 22002583
بازرسی ........................................................... 22608027
اجراییات ......................................................... 22001163
نامنویسی ............. 22608562
بیمه شدگان .................................................. 22643979
مستمریها ....................................................... 22622065
حسابداری .................................... 22614898
اداری ................................................................ 22001266
فناوری اطلاعات................................................... 22007650
مشاوره ......................................................... 26643961
کارگزاری 33 ................................ 26600811، 26600813
خیابان شریعتی، نبش دولت، ساختمان البرز، طبقه اول
کارگزاری 126 ............................ 22733068، 22723800
میدان قدس، اول خیابان شهید باهنر، جنب پارکینگ شهرداری
تلفنخانه ................... 22710300، 22714888، 22711019

 

شعبه شهرری (شهید حاتمی)    دریافت فایل نقشهمحدوده شعبه


سه راه ورامین، اول جاده ورامین، کدپستی 1871795499
تلفن مستقیم .............................................. 55951358
نمابر ............................................................ 55924381
معاون بیمه ای ............................................. 55931453
معاون اداری و مالی....................................... 55931452
درآمد ............................................................ 55950250
بازرسی ........................................................... 55931451
اجراییات ....................................................... 55950268
باجه دریافت ................................................. 55962277
نامنویسی ................................ 55932723، 55962266
بیمه شدگان .................................................... 55950132
مستمریها .................................................... 55931454
حسابداری ..................................................... 55924380
اداری ........................................ 55950260، 55962233
فرابری داده ها ............................ 55958151، 55932724
مشاوره ........................................................ 55962288
کارگزاری 16 ....................... 33388549، 33746343
شهرری، خ ورامین، نرسیده به میدان معلم، نبش خ نبی پور، پلاک 180
تلفنخانه ............... 55952810، 55906842، 55900042

 

شعبه شهید مدرس    دریافت فایل نقشه محدوده شعبه


میدان بهارستان، خیابان مجاهدین اسلام، مقابل بیمارستان شفا یحیائیان، جنب پمپ بنزین، پلاک 241، طبقه دوم
تلفن مستقیم .............................................. 33132453
نمابر ........................................................... 33132448
درآمد ......................................................... 33517487
نامنویسی ............................ 33132448، 33517488
بیمه شدگان، مستمریها ................................. 77681039
حسابداری .................................................. 33544757
اداری ........................................................... 77681037
فرابری داده ها ................................................ 77681038
تلفنخانه ............................................................... 39931

 

 

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
کلید واژه
 
سروش سراسری - سایت اصلی آپارات سراسری - سایت اصلی
زمان انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۱ ارديبهشت ساعت 15:14 | تعداد بازدید: 60149 | کد مطلب: 14603
ارسال نظر
نام:
captcha
کد امنیتی:
پست الکترونیک:
نظر: 100

مشاهده دیدگاه بینندگانچند رسانه ای
عکس
فیلم
طرح و پوستر
کاریکاتور
صوت
 
 • گزارش تصویری جلسه شورای اداری امر به معروف و نهی از منکر با حضور اعزای محترم اداره کل شرق تهران بزرگ
 • گزارش تصویری بازدید فرماندار محترم شمیرانات از شعبه تامین اجتماعی شمیران
 • گزارش تصویری صعود تیم کوهنوردی آقایان به ارتفاعات توچال ( پناهگاه پلنگ چال ) جهت آمادگی هرچه بیشتر المپیادورزشی کوهنوردی سال 97
 • گزارش تصویری حضور مدیر کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ در مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان تهران
 • کسب عنوان دستگاه برگزیده استانی درشاخص های عمومی و اختصاصی ازمیان 63 دستگاه شرکت کننده در بیستمین جشنواره شهید رجایی
 • بازدید جناب آقای دکتر اسماعیلی راد معاون فرماندار تهران با هیئت همراه از شعبه چهار تامین اجتماعی تهران
 • گزارش تصویری افتتاح اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ و شعبه یک شمیران توسط مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه
 • تاکید مدیر کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ بر توسعه و کیفیت آموزش کارشناسان آمار به عنوان مشاوران برنامه ریز در سازمان
 • گزارش تصویری گردهمایی کانون های بازنشستگی و اتحادیه های پیشکسوتان کارگری به مناسبت میلاد حضرت علی علیه السلام ، روز پدر توسط اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ در مورخ 2 اردیبهشت 95 در مجموعه شمس آباد تهران

آرشیو

آرشیو

آرشیو

آرشیو

آرشیو

Page Generated in 4/1483 sec