مزایای جنبی مستمری بگیران
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ سه شنبه ۴ اسفند ساعت 17:11
مستمری بازنشستگی
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۰ دوشنبه ۴ مهر ساعت 15:50
مستمری از کارافتادگی
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۰ دوشنبه ۴ مهر ساعت 15:40
مستمری بازماندگان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۰ دوشنبه ۴ مهر ساعت 15:30
پیمان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۰ دوشنبه ۴ مهر ساعت 15:20

** قابل توجه کارفرمایان محترم** طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب تا دهم تیر ماه 1397 در کلیه شعب سازمان تأمین اجتماعی قابل اجرا می باشد.
Page Generated in 1/0630 sec