شناسائی بازنشستگان شاغل و اعمال موازین قانونی
بررسی یک موضوع چالشی:
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۳ تير ساعت 17:23
سرعت رشد مستمری بگیران به نسبت بیمه شدگان
آماری قابل توجه:
جمعیت مستمری بگیران چند برابر بیمه شدگان سازمان افزایش یافته است.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۶ تير ساعت 08:29
تفکیک هزینه های بلند مدت سازمان
طبق آمار 9 ماهه اول سال 96 اعلام شد:
بیشترین هزینه مربوط به بازنشستگی و کمترین آن متعلق به ازکارافتادگی است.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۶ تير ساعت 08:29
تفکیک بار تکفل مستمری بگیران سازمان
نسبت مستمری بگیران و افراد تبعی آنان چگونه است؟
بار تکفل فوت شدگان از دو گروه دیگر مستمری بیشتر است.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۶ تير ساعت 08:29
راهکارهای افزایش تعاملات حوزه امور فنی مستمری ها با کارفرمایان
با تشکیل جلسه ای مورد بررسی قرار گرفت:
در این جلسه موضوع مشاغل سخت و زیان آور مورد تاکید قرار گرفت.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۱۲ خرداد ساعت 10:11
مهم ترین موضوعات ارائه شده در ویدئو کنفرانس ها
همکاران حوزه امور فنی مستمری ها اعلام کردند:
مشاغل سخت و زیان آور، بازماندگان،ازکارافتادگی، ماده 66 و بازنشستگی مراکز درمانی در صدر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۱۲ خرداد ساعت 10:11
نسبت تعداد مستمری بگیران به تفکیک نوع مستمری
بر اساس گزیده آماری دفتر آمار و محاسبات اقتصادی مشخص گردید:
این آمار مربوط به پایان نه ماهه اول سال 96 می باشد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۱۲ خرداد ساعت 10:11
حضور در شرکت ایران خودرو دیزل
با هدف پاسخگوئی به پرسش های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور انجام شد:
این حضور با درخواست اداره پیشگیری، درمان و رفاه شرکت فوق صورت گرفت.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ساعت 11:04
تفکیک هزینه های سازمان
طی دوره 9 ماهه اول 96 اعلام شد.
تعهدات بلندمدت با 72.9 درصد بالاترین رقم را به خود اختصاص داد
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ساعت 11:03
بررسی وضعیت کمیته های مشاغل سخت و زیان آور
با برگزاری جلسه مشترک صورت گرفت:
نماینده اداره کل بازرسی وزارت کار و نمایندگان اداره کل امور فنی مستمری ها در این جلسه حضور داشتند.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ساعت 11:03
طب کار
مراکز طب کار
اطلاعات مراکز طب کار به تفکیک استانها
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۲۲ ارديبهشت ساعت 15:29
ابطال تبصره (1) بند (5) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان
با تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت:
بدین ترتیب شاغلین مشاغل سخت و زیان آور دستگاه های اجرائی باید حداقل 20 سال سابقه سخت و زیان آور داشته باشند.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند ساعت 11:04
برگزاری دوره آموزشی امور فنی مستمری ها در اداره کل شرق تهران
با هدف ارتقاء سطح دانش تخصصی همکاران صورت گرفت :
در این دوره مباحث مربوط به بازنشستگی و بازنشستگی سخت و زیان آور مرور شد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند ساعت 11:04
دوره آموزشی امور فنی مستمری ها در اداره کل خوزستان
با هدف ارتقاء سطح دانش تخصصی همکاران برگزار شد:
در این دوره مباحث مربوط به مستمری بازماندگان و بازنشستگی سخت و زیان آور مرور شد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۵ اسفند ساعت 11:40
گواهی فوت بیمه شده، مبنای برقراری مستمری بازماندگان
نگاهی به جزئیات یک قانون:
پس از صدور گواهی فوت و مشخص گردیدن تاریخ فوت امکان ارائه تعهدات به بازماندگان وجود دارد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۵ اسفند ساعت 11:40
برگزاری جلسه در خصوص پرداخت مستمری به فرزندان اناث مستمری بگیران
با میزبانی اداره کل امور فنی مستمری ها صورت گرفت:
در این جلسه نمایندگان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری حضور داشتند.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۹ اسفند ساعت 08:20
دادنامه شماره 920 مورخ 96/10/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به تعارض آراء در خصوص بازنشستگی با قانون نوسازی صنایع صادرشد:
شروط چهارگانه برقراری این نوع از مستمری مورد تاکید قرارگرفت:
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۹ اسفند ساعت 08:20
تاییدبرخی از مشاغل مراکز درمانی و بهداشتی به عنوان سخت و زیان آور
با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران صورت می گیرد:
این مشاغل مربوط به کارکنان دستگاه های اجرائی می باشد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند ساعت 10:46
بررسی مجددکفالت والدین پس از فوت بیمه شده
نگاهی به یک قانون در حوزه بازماندگان :
قبل از برقراری مستمری، از پایدار بودن شرایط کفالت اطمینان حاصل می شود.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند ساعت 10:46
آموزش و مروربخشنامه ازکارافتادگی از طریق ویدئو کنفرانس
با هدف ارتقاء سطح دانش تخصصی همکاران برگزار شد:
در این مرحله همکاران شش استان کشور حضور داشتند.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند ساعت 10:46
برقراری مستمری بازماندگان حادثه نفت کش سانچی
با پیگیری های به عمل آمده در دست اقدام است:
20 نفر از جانباختگان این حادثه مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده اند.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ بهمن ساعت 14:55
ازکارافتادگی کلی بر اثر حادثه ناشی ازکار
نگاهی به ماده 71 قانون:
مستمری در این نوع ازکارافتادگی بدون درنظرگرفتن سابقه برقرار می شود.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ بهمن ساعت 14:55
اجرای ماده 66 قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارگران ساختمانی
نگاهی به جزئیات یک قانون:
برای شناسائی مقصر حادثه می توان از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری یا آراء مراجع قضائی استفاده کرد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ بهمن ساعت 14:55
بهره مندی از خدمات درمانی طبق ماده 89 قانون
یکی ازخدمات سازمان به مستمری بگیران:
مستمری بگیران با پرداخت دو درصد از مستمری خود از خدمات درمانی بهره مند می شوند.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن ساعت 10:40
کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دستگاههای اجرایی
اعطاء سنوات ارفاقی سخت و زیان آور به گروهی دیگر از بیمه شدگان:
مسوولین فوریت های پزشکی مستقر در اورژانس بیمارستان ها و مراکز فوریت های پزشکی به ازاء هرسال خدمت یک ماه سنوات ارفاقی دریافت می کنند.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن ساعت 10:40
بهره مندی فرزندان ذکور ازکارافتاده از مستمری بازماندگان
نکته ای در خصوص افراد تبعی بیمه شده متوفی:
وضعیت ازکارافتادگی، کفالت و تامین مخارج توسط بیمه شده، باید در ایام قبل از فوت مورد بررسی قرار گیرد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن ساعت 10:40
برقراری مستمری فرزندان بیمه شده متوفی
ارائه تعهدات بلند مدت به هر بیمه شده
فرزندان واجد شرایطی که پدر و مادر بیمه شده خود را از دست داده باشند،از هردو مستمری بهره مند می شوند.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۹ بهمن ساعت 14:56
حمایت از حادثه دیدگان صرف نظر از بدهی کارفرمای مقصر
اجرای مستقل ماده 66 قانون:
وصول هزینه ها موجب تاخیر در ارائه حمایت ها نمی باشد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۹ بهمن ساعت 14:56
برگزاری دوره آموزشی امور فنی مستمری ها
با میزبانی استان البرز صورت گرفت:
علاوه بر مباحث مربوط به اهمیت حوزه مستمری ها، نکاتی در خصوص بازنشستگی سخت و زیان آور و بهداشت حرفه ای ارائه گردید.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۹ بهمن ساعت 14:56
برگزاری کلاس آموزشی مواد بازنشستگی قانون تأمین اجتماعی
به درخواست واحد آموزش وزارت نیرو انجام شد:
در این جلسه به ابهامات کارکنان وزارت مزبور پاسخ داده شد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱ بهمن ساعت 08:28
احراز شرایط فرزندان اناث خارج از کشور
بررسی وضعیت گروهی از افراد تبعی مستمری بگیران:
اخذ تعهدنامه عدم ازدواج و اشتغال برای این افراد ضروری است.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱ بهمن ساعت 08:27
قابل توجه کارفرمایان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۳۰ دي ساعت 13:38
کفالت والدین بیمه شده متوفی پس از فوت فرزند جهت دریافت مستمری
نکته ای در خصوص مستمری بازماندگان:
ارائه مدارک معتبر و تایید کمیته کفالت استان شرط پذیرش درخواست می باشد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۳ دي ساعت 09:21
اجرای ماده 66  قانون پس ازفوت مستمری بگیر ازکارافتاده کلی ناشی ازکار
تاکید بر وصول مطالبات سازمان:
با توجه به استحقاق دریافت مستمری بازماندگان وصول خسارت از کارفرمای مقصر متوقف نخواهد شد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۳ دي ساعت 09:21
تمدید بیمه درمان تکمیلی و عمر مستمری بگیران
تداوم یک حمایت:
دوره زمانی این قرارداد از آذر 96 تا پایان آبان 97 می باشد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۳ دي ساعت 09:21
تغییر در نحوه اجرای قانون بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
قابل توجه کارکنان دستگاههای اجرائی
بر اساس دادنامه هیات عمومی دیوان، شرط سخت و زیان آور بودن حداقل دوسوم از 20 سال خدمت حذف گردید.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۱۶ دي ساعت 09:19
کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دستگاههای اجرایی
مشاغل مشمول سنوات ارفاقی:
مشاغل کاردان وکارشناس هوشبری به ازاء هرسال سابقه می توانند از یک ماه سنوات ارفاقی بهره مند شوند.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۱۶ دي ساعت 09:19
متوسط دستمزد مبنای محاسبه مستمری ازکارافتادگی
چگونگی محاسبه مستمری :
دستمزد مربوط به 720 روز قبل از حادثه یا شروع بیماری مبنای محاسبه است.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۹ دي ساعت 16:32
قانون تعیین تکلیف و مستمری بازماندگان
بخشی از یک قانون:
در این قانون به مشمولین به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه مستمری پرداخت می گردد.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۹ دي ساعت 16:32
کارکنان شاغل در  مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دستگاههای اجرایی
بهره مندی از سنوات ارفاقی:
صاحبان شغل ماما از یک ماه سنوات ارفاقی به ازای هرسال خدمت بهره مند می شوند.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۹ دي ساعت 16:32
دوره آموزشی امور فنی مستمری ها در استان لرستان
با هدف ارتقاء سطح دانش تخصصی همکاران برگزار شد:
در این دوره مباحث مختلف مرتبط با حوزه امور فنی مستمری ها ارائه گردید.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۹ دي ساعت 16:32
قابل توجه بیمه شدگان جدیدالورود
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۹ دي ساعت 12:11
در چه مواردی ضرورتی به تکرار معاینات بدو استخدام نیست؟
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۹ دي ساعت 12:11
کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران
این گروه نیزمی تواننداز سنوات ارفاقی بهره مند شوند:
مشمولین به ازاء هر سال خدمت ، از سه ماه سنوات ارفاقی بهره مند می شوند.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر ساعت 14:20
انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی و عمر مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی
استمرار حمایت و مساعدت:
این قرارداد مربوط به اول آذر 96 تا پایان آبان 97 خواهد بود.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر ساعت 14:20
سوابق موثر در تعیین میزان  مستمری ازکارافتادگی و مزایای جانبی
بررسی مواد قانونی:
این سوابق صرفا در تعیین میزان مستمری و پرداخت مزایای جانبی موثر می باشند.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر ساعت 14:20
تبصره 3 ماده 76 قانون تامین اجتماعی
بررسی یک تبصره از یک ماده قانونی:
معافیت از شرط سنی با داشتن 35 سال سابقه.
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر ساعت 14:20
مشمولین معاینات بدو استخدام
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ آذر ساعت 11:25
قابل توجه کارفرمایان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ آذر ساعت 11:24

Page Generated in 0/5069 sec