• ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
  • اِلخَميس ٦ ذو القعده ١٤٣٩
  • Thursday, July 19, 2018
جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 27 - بخشنامه شماره یک حوزه کارگزاریها 1393/2/24 کارگزاریهای رسمی
اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی - پذیرش اسناد مراکز طرف قرارداد
جزئیات
2 26 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1392/12/28 کارگزاریهای رسمی
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
3 25 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1392/12/21 کارگزاریهای رسمی
دریافت لیست حق بیمه اینترنتی کارگاهها توسط کارگزاریهای رسمی
جزئیات
4 24 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1392/12/13 کارگزاریهای رسمی
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
5 23 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1392/11/20 کارگزاریهای رسمی
واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
6 22 - دستور اداری نظارت بر کارگزاریها 1392/11/6 کارگزاریهای رسمی
نظارت بر نحوه عملکرد کارگزاریها در فرآیندهای واگذار شده
جزئیات
7 21 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1392/10/28 کارگزاریهای رسمی
تبدیل وجه الضمان کارگزاریها
جزئیات
8 20 - دستور اداری معاونت فنی و درآمد 1392/10/22 کارگزاریهای رسمی
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کارگزاریهای رسمی
جزئیات
9 19 - دستور اداری معاونت فنی و درآمد 1392/10/15 کارگزاریهای رسمی
نظارت بر عملکرد کارگزاریهای رسمی
جزئیات
10 18 - دستور اداری 7 بندی 1392/8/11 کارگزاریهای رسمی
کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاریها
جزئیات
11 17 - دستور اداری نگارش پاییز 92 1392/8/4 کارگزاریهای رسمی
راهنمای نگارش پاییز 92- سطوح دسترسی کارگزاریها
جزئیات
12 16 - دستور اداری حوزه فنی و درآمد 1392/7/20 کارگزاریهای رسمی
واگذاری امور مربوط به فرآیندهای مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
13 15 - بخشنامه 673 فنی 1392/3/20 کارگزاریهای رسمی
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
14 14 - دستور اداری حوزه معاونت اداری و مالی 1392/3/10 کارگزاریهای رسمی
چگونگی اخذ وجه الضمان از کارگزاریها
جزئیات
15 13 - دستور اداری 7 بندی 1392/2/8 کارگزاریهای رسمی
اجرای صحیح فرآیندهای واگذار شده
جزئیات
16 12 - دستور اداری حوزه فنی و درآمد 1391/12/14 کارگزاریهای رسمی
تبیین وظایف مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره کارگزاریهای رسمی
جزئیات
17 11 - دستورالعمل حوزه فنی و درآمد 1391/6/28 کارگزاریهای رسمی
نحوه انجام پلاک برداری از کارگاهها توسط کارگزاریهای رسمی
جزئیات
18 10 - دستور اداری برگه پرداختهای صادره 1391/8/17 کارگزاریهای رسمی
دقت در صدور ، چاپ و تحویل برگ پرداختهای صادره
جزئیات
19 9 - دستور اداری 1391/6/26 کارگزاریهای رسمی
حق الزحمه فرآیند بازاریابی در کارگزاریها
جزئیات
20 8 - دستور اداری نیابت 1391/5/25 کارگزاریهای رسمی
رفع ابهامات انجام امور به نیابت از بیمه شدگان ، کارفرمایان و مستمری بگیران
جزئیات
Page Generated in 1/0520 sec