کلیک کنید
  • ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ آذر
  • اِلخَميس ٤ ربيع الاول ١٤٣٩
  • Thursday, November 23, 2017
جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 8 - دستور اداری نیابت 1391/5/25 کارگزاریهای رسمی
رفع ابهامات انجام امور به نیابت از بیمه شدگان ، کارفرمایان و مستمری بگیران
جزئیات
2 7 - دستور اداری نیابت 1391/4/10 کارگزاریهای رسمی
انجام برخی از امور به نیابت از بیمه شدگان ، کارفرمایان و مستمری بگیران توسط کارگزاریهای رسمی
جزئیات
3 6 - دستور اداری 1391/2/27 کارگزاریهای رسمی
ثبت مشخصات فردی کارکنان کارگزاریها
جزئیات
4 5- دستور اداری 7 بندی 1390/9/23 کارگزاریهای رسمی
کنترل و نظارت بر امور کارگزاریها
جزئیات
5 4 - دستور اداری 7 بندی معاونت فنی و درآمد 1390/3/24 کارگزاریهای رسمی
وحدت رویه در عملکرد کارگزاریها و اتخاذ رویکرد یکسان
جزئیات
6 3- دستور اداری اداره کل امور مالی 1388/8/30 کارگزاریهای رسمی
مالیات بر ارزش افزوده کارگزاریها
جزئیات
7 2- دستور اداری معاونت امور استانها 1388/8/24 کارگزاریهای رسمی
تهیه صندوق های ضد حریق و سرقت و بیمه آتش سوزی و مسئولیت
جزئیات
8 1- دستور اداری حوزه فنی و درآمد 1388/7/14 کارگزاریهای رسمی
متحدالشکل نمودن مهرهای دفترچه درمانی در شعب و کارگزاریهای رسمی
جزئیات
9 دستورالعمل مشترک ماده 66 قانون 1395/12/17 فنی مستمریها
نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی
جزئیات
10 بخشنامه 71 1396/2/18 فنی مستمریها
افزایش مستمری و کمک های جنبی سال96
جزئیات
11 بخشنامه 46/1 1396/4/21 فنی مستمریها
بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیادشهید
جزئیات
12 بخشنامه 53/6 1396/4/20 فنی مستمریها
تجدیدمحاسبه مستمری مشمولین پیش ازموعد
جزئیات
13 بخشنامه 58/2 مستمری ها 1396/4/20 فنی مستمریها
نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی
جزئیات
14 بخشنامه 70 1396/4/20 فنی مستمریها
نحوه محاسبه اضافه کاردستگاههای اجرائی
جزئیات
15 اروتز و پروتز 1396/3/13 فنی بیمه شدگان
افزایش تعرفه پروتز سمعک
جزئیات
16 بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری 1396/4/4 فنی بیمه شدگان
نحوه رسیدگی به گواهی پزشکی و غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری و مرخصی زایمان رانندگان حمل بار و مسافر درون شهری و برون شهری
جزئیات
17 بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران 1396/3/21 فنی بیمه شدگان
بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران
جزئیات
18 بخشنامه شماره 2 مشترک کمیسیونهای پزشکی 1396/3/13 فنی بیمه شدگان
فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (غیراجباری)
جزئیات
19 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) 1395/11/27 فنی بیمه شدگان
بیمه بیکاری
جزئیات
20 دستمزد مقطوع سال 96 1396/1/19 درآمد حق بیمه
دستمزد مقطوع سال 96
جزئیات
Page Generated in 1/0621 sec