کلیک کنید
  • ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ شهريور
  • اِلأَربِعا ٢٨ ذو الحجه ١٤٣٨
  • Wednesday, September 20, 2017
جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 41 - دستور اداری 1393/10/16 کارگزاریهای رسمی
امکان مشاهده سوابق در سیستم ، جهت بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
جزئیات
2 40 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1393/9/19 کارگزاریهای رسمی
اجرای سراسری واگذاری بخشی از فرآیند تعهدات کوتاه مدت به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
3 39 - دستور اداری نگارش 1393/9/3 کارگزاریهای رسمی
نگارش 3 پاییز 93 - سطح دسترسی کارگزاریها
جزئیات
4 38 - دستور اداری 1393/8/20 کارگزاریهای رسمی
جدا سازی سیستمهای متصل به اینترنت کارگزاری از سیستمهای مرتبط با سازمان
جزئیات
5 37 - دستور اداری 1393/7/28 کارگزاریهای رسمی
استفاده از منوی آمار عملکرد کارگزاریها
جزئیات
6 36 - دستور اداری 1393/7/12 کارگزاریهای رسمی
ایجاد هماهنگی در پرداخت هزینه پروتز و اروتز در کارگزاریها
جزئیات
7 35 - بخشنامه شماره 2 حوزه کارگزاریها 1393/6/1 کارگزاریهای رسمی
برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
8 34 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1393/5/27 کارگزاریهای رسمی
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
9 33 - دستور اداری نظرسنجی 1393/5/27 کارگزاریهای رسمی
یکسان سازی فرآیند نظر سنجی از نحوه عملکرد کارگزاریهای رسمی
جزئیات
10 32 - بخشنامه حوزه فنی و درآمد 1393/5/14 کارگزاریهای رسمی
تعیین و تعدیل تعرفه ها و حق الزحمه فعالیتهای جاری کارگزاریهای رسمی
جزئیات
11 31 - دستور اداری نگارش 93 1393/4/26 کارگزاریهای رسمی
نگارش 1 تابستانه 93 - سطح دسترسی کارگزاریها
جزئیات
12 30 - دستور اداری نگارش 93 1393/4/3 کارگزاریهای رسمی
نگارش تابستانه 93 - سطح دسترسی کارگزاریها
جزئیات
13 29 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1393/3/24 کارگزاریهای رسمی
اجرای سراسری طرح واگذاری فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
14 28 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1393/2/24 کارگزاریهای رسمی
صدور برگ پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به صورت غیر حضوری ( اینترنتی )
جزئیات
15 27 - بخشنامه شماره یک حوزه کارگزاریها 1393/2/24 کارگزاریهای رسمی
اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی - پذیرش اسناد مراکز طرف قرارداد
جزئیات
16 26 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1392/12/28 کارگزاریهای رسمی
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
17 25 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1392/12/21 کارگزاریهای رسمی
دریافت لیست حق بیمه اینترنتی کارگاهها توسط کارگزاریهای رسمی
جزئیات
18 24 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1392/12/13 کارگزاریهای رسمی
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
19 23 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1392/11/20 کارگزاریهای رسمی
واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
20 22 - دستور اداری نظارت بر کارگزاریها 1392/11/6 کارگزاریهای رسمی
نظارت بر نحوه عملکرد کارگزاریها در فرآیندهای واگذار شده
جزئیات
Page Generated in 1/0975 sec