جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 بخشنامه 7/7 شناسائی و نامنویسی 1396/3/27 نامنویسی و حسابهای انفرادی
بهره برداری از سامانه رفاهی در فرآیند پذیرش کارگران ساختمانی
جزئیات
2 بخشنامه شماره یک نامنویسی و حسابهای انفرادی 1396/9/26 نامنویسی و حسابهای انفرادی
بهره برداری از سامانه استعلام ارتباط بیمه ای
جزئیات
3 بخشنامه شماره 678 فنی 1396/10/4 فنی بیمه شدگان
بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور
جزئیات
4 بخشنامه شماره 677 فنی 1396/10/4 فنی بیمه شدگان
نحوه احتساب سوابق ایام حق التدریس معلمانی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند.
جزئیات
5 دستورالعمل اجرائی آئین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات 1396/9/5 وصول حق بیمه
آئین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات
جزئیات
6 ضوابط اجرائی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی 1396/7/26 فنی بیمه شدگان
معاینات قبل از استخدام
جزئیات
7 80 - دستور اداری 1396/7/26 کارگزاریهای رسمی
عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها
جزئیات
8 پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور 1396/7/16 فنی بیمه شدگان
پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور
جزئیات
9 بخشنامه جایگزین شماره 1 کمیسیون های پزشکی 1396/6/22 فنی بیمه شدگان
سیستم جامع کمیسیون های پزشکی
جزئیات
10 تمدید واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان در سال 1396 1396/5/21 فنی بیمه شدگان
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
جزئیات
11 تمدید واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان در سال 1396 1396/5/21 فنی بیمه شدگان
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
جزئیات
12 79- دستور اداری 1387/3/26 کارگزاریهای رسمی
نحوه تشکیل کمیته های استانی
جزئیات
13 78 - دستور اداری 1396/6/13 کارگزاریهای رسمی
دسترسی به کلیه بخشنامه ها و دستورات اداری حوزه امور کارگزاریها
جزئیات
14 77 - دستور اداری 1396/5/22 کارگزاریهای رسمی
صدور برگ پرداخت حق بیمه به صورت حضوری و یا غیر حضوری
جزئیات
15 76 - دستور اداری 1396/3/30 کارگزاریهای رسمی
نحوه کنترل و نظارت بر انجام فرآیند بازاریابی از طریق کارگزاریها
جزئیات
16 75 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1396/3/29 کارگزاریهای رسمی
اصلاح فرآیند پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدید از طریق کارگزاریهای رسمی
جزئیات
17 74 - بخشنامه 7/7 شناسایی و نامنویسی فاز یک 1396/3/27 کارگزاریهای رسمی
بهره برداری از سامانه رفاهی در فرآیند پذیرش کارگران ساختمانی
جزئیات
18 73 - دستور اداری 1396/3/6 کارگزاریهای رسمی
چک لیست نظارتی حوزه امور کارگزاریهای رسمی
جزئیات
19 72 - دستور اداری 1395/11/2 کارگزاریهای رسمی
رفع ابهامات پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی
جزئیات
20 71 - دستور اداری 1395/9/3 کارگزاریهای رسمی
ارتقاء سیستم عامل کلیه ایستگاههای کاری کارگزاریهای رسمی سازمان
جزئیات
Page Generated in 0/7290 sec