جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 84- دستور اداری 1396/12/27 کارگزاریهای رسمی
عدم امکان صدور مجوز کارگزاری
جزئیات
2 83- دستور اداری 1396/12/23 کارگزاریهای رسمی
تمدید قرارداد انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی
جزئیات
3 محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی 1397/3/5 وصول حق بیمه
حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
جزئیات
4 بخشنامه 50 مستمری ها 1386/12/26 فنی مستمریها
اصلاح شیوه پرداخت مستمری بازماندگان
جزئیات
5 بخشنامه 72 مستمری ها 1397/2/26 فنی مستمریها
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل در سال 97
جزئیات
6 بخشنامه 46/3 1396/12/6 فنی مستمریها
ابطال تبصره1بند5ایین نامه اجرائی نحوه بازنشستگی جانبازان،معلولین و شاغلین سخت و زیان آور
جزئیات
7 بخشنامه 11/2 1383/2/22 فنی مستمریها
چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی
جزئیات
8 بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آیین نامه) 1397/2/10 وصول حق بیمه
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
جزئیات
9 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397 1397/2/1 وصول حق بیمه
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397
جزئیات
10 دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1397 1397/1/29 وصول حق بیمه
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1397
جزئیات
11 82 - دستور اداری 1396/12/7 کارگزاریهای رسمی
ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجی
جزئیات
12 81- دستور اداری 1396/11/14 کارگزاریهای رسمی
دوره آموزشی مسئولین و اعضای هیأت مدیره کارگزاریها
جزئیات
13 آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات 1396/11/30 وصول حق بیمه
اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات
جزئیات
14 بخشنامه شماره 680 فنی 1396/10/14 فنی بیمه شدگان
بیمه اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان
جزئیات
15 بخشنامه شماره 679 فنی 1396/10/14 فنی بیمه شدگان
بیمه اعضاء انجمن صنفی شرکتهای امدادخودرویی برون شهری
جزئیات
16 مجموعه بخشنامه‌های 14 الی 14/9 جدید درآمد 1396/10/10 وصول حق بیمه
قراردادهای مقاطعه کاری
جزئیات
17 بخشنامه 7/7 شناسائی و نامنویسی 1396/3/27 نامنویسی و حسابهای انفرادی
بهره برداری از سامانه رفاهی در فرآیند پذیرش کارگران ساختمانی
جزئیات
18 بخشنامه شماره یک نامنویسی و حسابهای انفرادی 1396/9/26 نامنویسی و حسابهای انفرادی
بهره برداری از سامانه استعلام ارتباط بیمه ای
جزئیات
19 بخشنامه شماره 678 فنی 1396/10/4 فنی بیمه شدگان
بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور
جزئیات
20 بخشنامه شماره 677 فنی 1396/10/4 فنی بیمه شدگان
نحوه احتساب سوابق ایام حق التدریس معلمانی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند.
جزئیات
Page Generated in 0/1846 sec